หนังสืออนุญาต 2564

         

ตุลาคม 2564

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
                         บริษัท รถเจาะไทย จำกัด

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 16 เส้นทาง  (ในหนังสืออนุญาตเดิม เลขที่ คค 06148/6338)
                             (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7991

          Download
        03/10/2465

          

กันยายน 2564

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
                     บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 13 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เพิ่มทะเบียน เลขที่ 5305)                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7880

          Download
       29/06/2565
                     บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 10 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เพิ่มทะเบียน เลขที่ 5723)                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7863

          Download
       11/07/2565
                     บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 6 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เพิ่มทะเบียน เลขที่ 3465)                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7862

          Download
       20/04/2565
                     บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เพิ่มทะเบียน เลขที่ 3619)                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7844

          Download
       25/04/2565
                          บริษัท รถเจาะไทย จำกัด

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เพิ่มสินค้า เลขที่ 6337)                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7842

          Download
       05/08/2565
                          บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 4 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เพิ่มทะเบียน เลขที่ 3618)                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7838

          Download
        25/04/2565
                                  บริษัท แลนด์ โลจิส จำกัด 

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7828

          Download
        27/09/2565
                                  บริษัท วพิตา จำกัด

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7827

          Download
        27/09/2565
                         บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 13 ปลาย มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7622

          Download
        21/09/2564
                         บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 10 ปลาย มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7621

          Download
        21/09/2564
                         ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคเนย์รุ่งเรือง

                         logistics
                     (นอกประกาศ)

 จำนวน 3 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/7614

          Download
        21/09/2564

         

สิงหาคม 2564

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง

                        ก่อสร้าง

 จำนวน 5 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6221

          Download

      02/08/2565
                       บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 21 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6335

          Download

      05/08/2565
                       บริษัท รถเจาะไทย จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เส้นใต้)

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6337

          Download

      05/08/2565
                       บริษัท รถเจาะไทย จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 16 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก (เส้นเหนือ)

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6338

          Download

      05/08/2565
                       บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 16 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6339

          Download

      05/08/2565
                       บริษัท ลัทธพล การโยธา จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6393

          Download

      08/08/2565
                  บริษัท ศรีเฉลิมพันธ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6394

          Download

      08/08/2565
                  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน                                               สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6395

          Download

      08/08/2565
                       ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒนา

                       ก่อสร้าง

 จำนวน 8 ปลายทาง 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6396

          Download

      08/08/2565
                       บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 ต. ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี ไปยัง ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6397

          Download

      08/08/2565
                  บริษัท สามัคคี ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด

                        ก่อสร้าง

 จำนวน 3 เส้นทาง 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6520

          Download

      15/08/2565
                       บริษัท กิจการร่วมค้า จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 เส้นทาง 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6521

          Download

      01/07/2565
                       บริษัท ศรีบรรเทา ทรานสปอร์ต จำกัด

                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 ปลายทาง 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6522

          Download

      13/01/2565
                       ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง

                        ก่อสร้าง

 จำนวน 2 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6523

          Download

      15/08/2565
                       บริษัท ไทยวัฒน์ วิศวการทาง จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 ไปยัง ต.บ้านใหม่  อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6451

          Download

      10/08/2565
                       บริษัท ศรีบรรเทา ทรานสปอร์ต จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 4 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6524

          Download

      15/08/2565
                                 บริษัท โอแอนด์บี จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 6 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6783

          Download

      22/08/2565
            บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 4 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6784

          Download

      22/08/2565
                             บริษัท รังสิตเครน จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 9 ปลายทาง 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6804

          Download

      23/08/2565
             บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 10 ปลายทาง 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6805

          Download

      23/08/2565
             บริษัท ทองมาคอน แทรกฃคเตอร์ จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 3 ปลายทาง 

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6929

          Download

      26/08/2565
             ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคเนย์รุ่งเรือง

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 9 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6930

          Download

      26/08/2565
             บริษัท โชคประยงค์ คลอง-19 ขนส่ง จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6931

          Download

      26/08/2565
               บริษัท แอ็ดวานซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 3 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6932

          Download

      26/08/2565
               บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6933

          Download

      26/08/2565
                    บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน                                                 สตรัคชั่น  จำกัด (มหาชน)

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จาก บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีไปยัง โครงการขุดอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (บรรทุกสินค้าขาไปและขากลับ) ในการขนส่งต้องเป็นสิ่งของจำนวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยวโดยสภาพสิ่งของนั้นไม่อาจแยกออกจากกันได้ เท่านั้น

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6934

          Download

      26/08/2565
                      บริษัท ศรีบรรเทา ทรานสปอร์ต จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6949

          Download

      26/08/2565
                      บริษัท เมโทรแคต ขนส่ง จำกัด 

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6950

          Download

      26/08/2565
                      บริษัท ศรีบรรเทา ทรานสปอร์ต จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                            (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/6951

          Download

      26/08/2565
                     บริษัท เอเซีย เฮฟวี่ ทรานสปอร์ต จำกัด

                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

                             (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/6966

          Download
        30/08/2564

 

         

กรกฎาคม 2564

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
                        บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด                            ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จาก บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                      (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/5717

          Download
      11/07/2565
               บริษัท ทรานส์-เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)
 บริษัท ถิรไทย จำกัด ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
                                    (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/5716

          Download
      11/01/2565
         บริษัท พัฒนาจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด                         logistics
                   (นอกประกาศ)
 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ไปยัง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
                                    (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5714

         Download
      11/01/2565
                               บริษัท นนทยศ จำพกัด                          ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จำนวน 2 เส้นทางมีรายละเอียดดังนี้ คลิก                                    (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/5712

          Download
          11/01/2565 
                       บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)
 จำนวน 10 ปลายทางมีรายละเอียดดังนี้ คลิก                                    (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5723

          Download
       11/01/2565
                        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา                          ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
   จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธาตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปยัง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา                                   (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5571

       Download

      05/01/2565
             บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)
 จำนวน 10 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                                   (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5570

      Download
       05/01/2565
                      บริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด                             ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จำนวน 6 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                                   (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5569

       Download

       05/01/2565
                    การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย        รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 12 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                                   (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5568

       Download

      05/01/2565
                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาวรรณพาณิชย์

                         ก่อสร้าง
           (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 จำนวน 10 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ ลิก                                     (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5567

       Download

      05/01/2565
                           บริษัท ทองมาคอน จำกัด

                         

                         ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 
 จำนวน 3 ปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                                      (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/5456

         

        Download

        01/01/2565
                           บริษัท กิจการร่วมค้า จำกัด

                        logistics
                    (นอกประกาศ)

 จำนวน 5 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก
 
                             (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/5457

       Download

       01/07/2565
                          ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ 

                          ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 จำนวน 5 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                              (กำลังดำเนินการ)

     คค06148/5512

          Download

        04/07/2565
                         บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด

                         ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 จำนวน 6 เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ คลิก                              (กำลังดำเนินการ)

      คค06148/5513

          Download
        04/07/2565

        

กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
               บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น                                                      จำกัด (มหาชน)

                        ก่อสร้าง

         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 
 จากดรงหล่อยูนิค ไปยัง 9 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพ)
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพสถานีบ้านหมี่)

ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.ห้วยหอม)
ปลายทางที่ 4 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.หัวหวาย)
ปลายทางที่ 5 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.สายห้วยแก้ว)
ปลายทางที่ 6 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.หนองปลิง)
ปลายทางที่ 7 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.ไร่พัฒนา)
ปลายทางที่ 8 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.เนินมะกอก)
ปลายทางที่ 9 โครงการรถไฟฟ้าสีส้มช่วงสูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี
 

      คค 06148/466

             
          Download
        25/04/2565
                บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น                                                      จำกัด (มหาชน)                          ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จากบริษัท ยูนิค จำกัด(มหาชน)เส้นทางที่ 1 ไปยัง 3 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณต.โคกกระเทียม
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณต.กลางแดด
ปลายทางที่ 3 โรงหล่อบริษัทยูนิคเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด(มหาชน)

เส้นทางที่ 2 ไปยัง 2 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.หัวหวาย)

ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรีปากน้ำโพต.ห้วยหอม)
 

     คค 06148/1083

            
         Download
       08/02/2565
                    บริษัท เมกาทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                        
                        ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)        

 จำนวน 5 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 ท่าเรือเฟอรี่ สยามซีพอร์ต ไปยัง ท่าเรือจุกเสม็ด

เส้นทางที่ 2 จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง 5 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 บริษัท เบสเทค แอนด์ เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด

ปลายทางที่ 2 ท่าเรือไออาร์พีซี 

ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ปลายทางที่ 4 นิคมทอุตสาหกรรมไฮเทค

ปลายทางที่ 5 ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ

 

เส้นทางที่ 3 จากโรงงานปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ไปยัง ด่านข้ามแดนบ้านหาดเม็ก

เส้นทางที่ 4 จากบริษัท เอบีบีบางปู ไทยแลนด์ ไปยัง ท่าเรือจุกเสม็ด

เส้นทางที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล ไปยังท่าเรือจุกเสม็ด

 

      คค 06148/257

             
          Download
        13/01/2565 
                      บริษัท เมกาทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                       logoistic  

                  (นอกประกาศ)


จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
 

      คค 06148/299

            
         Download
        13/01/2565
                    บริษัท เมกาทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                       logoistic  

                   (นอกประกาศ)

 จำนวน 2 เส้นทาง 
เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือแหลมฉบังไปยัง 2 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปลายทางที่ 2 ด่านข้ามแดนแม่สอด

เส้นทางที่ 2 จากนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ไปยัง 9 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ้ป
ปลายทางที่ 2 บริษัท ซีเมนต์ไทย
ปลายทางที่ 3 ด่านข้ามแดนภูดู่
ปลายทางที่ 4 ด่านข้ามแดนห้วยโกร๋น
ปลายทางที่ 5 ท่าเรือเชียงขอม
ปลายทางที่ 6 ท่าเรือเชียงแสน
ปลายทางที่ 7 ด่านข้ามแดนแม่สาย
ปลายทางที่ 8 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ปลายทางที่ 9 บริษัท สยามทรัพย์มณี จำกัด
 

      คค 06148/357

            
          Download
        15/01/2565
                    บริษัท เมกาทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                       logistics
                   (นอกประกาศ)

 

 จำนวน 2 เส้นทาง 

เส้นทางที่ 1 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครนายก ไปยัง 5 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 บริษัท ทรานส์ไทยมาเลเซีย 

ปลายทางที่ 2 ท่าเรือระนอง

ปลายทางที่ 3 ท่าเรือน้ำลึกกันตรัง

ปลายทางที่ 4 ด่านศุลกากรประดังเบซา

ปลายทางที่ 5 ด่านศุลกากรสะเดา

 

เส้นทางที่ 2 โรงงานปูนซีเมนต์ทีพีไอ ไปยัง 10 ปลายทาง.

ปลายทางที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราช

ปลายทางที่ 2 ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ต.ดอนสัก

ปลายทางที่ 3 ท่าเรือน้ำลึกาสงขลา

ปลายทางที่ 4 โรงไฟฟ้ากระบี่

ปลายทางที่ 5 ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์

ปลายทางที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ปลายทางที่ 7 บริษัท เอเชียมอเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด

ปลายทางที่ 8 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์

ปลายทางที่ 9 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

ปลายทางที่ 10 บริษัท สยามมารีนโฟเซนต์ฟฟู้สท์ จำกัด

 

      คค 06148/897

             
          Download
        01/02/2565 
                   บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด
      

                        logistic

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง 9 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนแม่สอด

ปลายทางที่ 3 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ปลายทางที่ 4 โรงโม่หินศิลาจอมทอง

ปลายทางที่ 5 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ปลายทางที่ 6 เขื่อนแม่งัด

ปลายทางที่ 7 ด่านพรมแดนแม่สาย

ปลายทางที่ 8 ท่าเรือเชียงขอม

ปลายทางที่ 9 ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น

  

      คค 06148/467

             
          Download
       18/01/2565
                    บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด

                       logistics

                    (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จำนวน 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง 7 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 ท่าเรือคลองเตย

ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอก

ปลายทางที่ 3 ท่าเรือจุกเสม็ด

ปลายทางที่ 4 ท่าเรือมาบตาพุด

ปลายทางที่ 5 ท่าเรือไออาร์พีซี

ปลายทางที่ 6 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด

ปลายทางที่ 7 ด่านพรมแดนคลองใหญ่

 

เส้นทางที่ 2 บริษัท ยูนิมิต เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 ท่าเรือจุกเสม็ด

ปลายทางที่ 2 ท่าเรือมาบตาพุด

 

      คค 06148/896

             
          Download
        02/02/2565
                    บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด

 

                      logistics

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง 6 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ปลายทางที่ 2 ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ปลายทางที่ 4 ด่านศุลกากรนครพนม
ปลายทางที่ 5 ท่าเรือบึงกาฬ
ปลายทางที่ 6 ด่านศุลกากรท่าลี่
 

      คค 06148/578

             

          Download

       21/01/2565
                                  บจก.พรสวัสดิ์

 

                       logistics

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จากบริษัท พรสวัสดิ์ก่อสร้าง จำกัด ไปยัง 10 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณต.บางม่วง
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณต.บางพุทรา

ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างบริเวณต.ธรรมามูล
ปลายทางที่ 4 โครงการก่อสร้างบริเวณต.ตะพานหิน
ปลายทางที่ 5 โครงการก่อสร้างบริเวณต.อุทัยใหม่
ปลายทางที่ 6 โครงการก่อสร้างบริเวณต.นางงัว
ปลายทางที่ 7 โครงการก่อสร้างบริเวณต.ในเมือง อ.กำแพงเพชร
ปลายทางที่ 8 โครงการก่อสร้างบริเวณต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
ปลายทางที่ 9 โครงการก่อสร้างบริเวณต.ท่ารหัส 
ปลายทางที่ 10 โครงการก่อสร้างบริเวณต.ท่าหิน
 

      คค 06148/868

             

          Download

       31/01/2565

 

               บริษัท เมกาทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

                       logistics

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 

 จำนวน 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง ด่านศุลกากรบึงกาฬ
เส้นทางที่ 2 จากเขาหินซ้อน ไปยัง 11 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โรงงานน้ำตาลคอนบุรี
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนช่องจอม
ปลายทางที่ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเน็จณรงค์
ปลายทางที่ 4 โรงงานนน้ำตาลพิมาย
ปลายทางที่ 5 โรงงานน้ำตาลวังขนาย
ปลายทางที่ 6 โรงโม่หินน้ำยืนศิลาทอง
ปลายทางที่ 7 ด่านพรมแดนช่องแม็ก
ปลายทางที่ 8 โรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ
ปลายทางที่ 9 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี
ปลายทางที่ 10 สถานีสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น
ปลายทางที่ 11 ด่านศุลกากรมุกดาหาร
 

      คค 06148/608

             

          Download

       24/01/2565

          

มกราคม 2564

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
                               หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ

                        ก่อสร้าง

         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลกาล ไปยัง ต.บ้านกลาง

 

     คค 06148/8433

 
          Download
        15/10/2564
                               หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ                         ก่อสร้าง 

          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 

จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลกาล ไปยัง 3 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 นาป่าแซง

ปลายทางที่ 2 ต.ในเมือง

ปลายทางที่ 3 ต.บัวขาว

  

   
     คค 06148/8430

             
          Download
        15/10/2564 
             บริษัท ฮันซ่าเมเยอร์โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัด                          ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จากท่าเรือแหลมฉบังไปยัง 2 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 ท่าเทียบเรือบ้านแพง
ปลายทางที่ 2 ท่าเรือบึงกาฬ
 

    คค 06148/9560

            
         Download
        21/10/2564
                           บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 

                        ก่อสร้าง

         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 
 จากถนนเพชรเกษม ไปยัง 3 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณต.แหลมบัว
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณถนนเพชรเกษม
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณต.สุโสะ
 

    คค 06148/10596

             
          Download
        29/12/2564
                        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                          ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงพังโคน ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม
 

   คค 06148/10599

             
          Download
     29/12/2564
                   บริษัท สามัคคี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด                         
                        ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)        

จากบริษัท สามัคคี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐมหัวหิน

ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81

 

     คค 06148/303

             
          Download
      13/01/2565 
                                    บริษัท  ไผ่ตระการ                        logoistic  

                  (นอกประกาศ)

จากบริษัท ที.แอล.ซี.เอนจิเนียร์ จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 ต.วังมะนาว
ปลายทางที่ 2 ต.วังไผ่

 

      คค 06148/300

            
         Download
      13/01/2565
                           บริษัท โรจน์สินก่อสร้างจำกัด                        logoistic  

                   (นอกประกาศ)

 จากบริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณแขวงสามวาตะวันตก
 

      คค 06148/447

              
          Download
      18/01/2565
                              บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 

จากบริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณแขวงสามวาตะวันตก

 

      คค 06148/446

             
          Download
      18/01/2565 
                 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด
      

                        logistic

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

จำนวน 6 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 จากท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

เส้นทางที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง นิคมอุสาหกรรมไฮเทค

เส้นทางที่ 3 ท่าเรือจุกเสม็ด ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

เส้นทางที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

เส้นทางที่ 5 จากบริษัท โชคประยงค์ คลอง 19 ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

เส้นทางที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ไปยัง 6ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด

ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณลาดหญ้า

ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรแม่สอด

ปลายทางที่ 4 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ปลายทางที่ 5 ท่าเรือเชียงขอม

ปลายทางที่ 6 โครงการก่อสร้างบริเวณต.เชียงดอย 

  

      คค 06148/537

             
          Download
      08/06/2564
                 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด

                       logistics

                    (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จำนวน 4 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 จากบริษัมนวรัตน์พัฒนาการ ไปยัง อู่ซ่อมเครื่องจักร ต.บางบ่อ

เส้นทางที่ 2 จากนิคมอุตสาหกรรมเวลโกล ไปยัง บริษัท คอนเทนเนอร์

เส้นทางที่ 3 จากบริษัท ซีวิลล์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณต.วังจั่น

เส้นทางที่ 4 บริษัท โชคประยงค์ คลอง 19 ไปยัง อู่ซ่อมเครื่องจักรต.บางบ่อ

 

 

      คค 06148/592

             
          Download
        25/01/2565
                 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด

 

                      logistics

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จากท่าเรือแแหลมฉบังไปยัง 6 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรช่องแม็ก
ปลายทางที่ 2 จ.อำนาจเจริญ
ปลายทางที่ 3 จ.มุกดาหาร
ปลายทางที่ 4 จ.ร้อยเอ็ด
ปลายทางที่ 5 ด่านข้ามแดนหนองคาย
ปลายทางที่ 6 ท่าเรือบึงกาฬ
 

     คค 06148/686

             

          Download

       26/01/2565
                 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด 

 

                       logistics

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จำนวน 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 จากบริษัทอรัญคอนกรีต ไปยัง บริษัท ซีแมนอินดัสตรี้ 
เส้นทางที่ 2 นิคมอุสาหกรรมไฮเทค ไปยัง 8 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง
ปลายทางที่ 2 ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรหยงสตาร์
ปลายทางที่ 4 ท่าเรือน้ำลึกสงขลา
ปลายทางที่ 5 ท่าเรือเซาธ์เทิน
ปลายทางที่ 6 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ปลายทางที่ 7 ด่านศุลกากรสะเดา
ปลายทางที่ 8 หจก.ยะลาสมานคอนกรีต
 

      คค 06148/825

             

          Download

       29/01/2565

 

                บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด

 

                       logistics

                   (นอกประกาศ)

                     เพิ่มทะเบียน

 จำนวน 7 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 จากศูนย์อุตสาหกรรมอิตตาเลียนไทย ไปยัง 4 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างต.เกาะหลัก
ปลายทางที่ 4 บริษัทอรัญคอนกรีต จำกัด

เส้นทางที่ 2 จากบริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด ไปยัง 4 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างต.เกาะหลัก
ปลายทางที่ 4 บริษัทอรัญคอนกรีต จำกัด

เส้นทางที่ 3 บริษัท ซีวิลล์เอ็นจิเนียร์ริ่ง ไปยัง 4 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างต.เกาะหลัก
ปลายทางที่ 4 บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด

เส้นทางที่ 4 จากบริษัท เจนเนอรัลเอ็นจิเนียริ่ง ไปยัง 4 ปลายทาง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างต.เกาะหลัก
ปลายทางที่ 4 บริษัทอรัญคอนกรีต จำกัด

ปลายทาง 2 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ปลายทางที่ 3 เกาะหลัก จ.ประจวบ
ปลายทางที่ 4 บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด
ปลายทางที่ 5 บริษัท โชคประยงค์คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ไปยัง 8 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างต.เกาะหลัก
ปลายทางที่ 4 บริษัทอรัญคอนกรีต จำกัด
ปลายทางที่ 5 บริษัท เจนเนอรัลเอ็นจิเนียริ่ง
ปลายทางที่ 6 ศูนย์อุตสาหกรรมอิตตาเลียนไทย
ปลายทางที่ 7 บริษัท ซีวิลล์เอ็นจิเนียร์ริ่ง
ปลายทางที่ 8 บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด

เส้นทางที่ 6 จากบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ ไปยัง บริษัท โชคประยงค์ คลอง 19 ขนส่ง จำกัด
เส้นทางที่ 7 จากบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ ไปยัง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา) 

     คค 06148/826

            

         Download

      29/01/2565

 

                 บริษัท พลัสโพรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

                      logistics

                  (นอกประกาศ)

                    เพิ่มทะเบียน

 จำนวน 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง
เส้นทางที่ 2 จาก บริษัท พลัสโพรเกรส ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง
 

     คค 06148/538

            

         Download

       20/01/2565
                         บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด  

                      logistics

                  (นอกประกาศ)

                    เพิ่มทะเบียน

จากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง จำนวน 13 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนช่องแม็ก
ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี
ปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนมุกดาหาร
ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนนครพนม
ปลายทางที่ 5 จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ
ปลายทางที่ 6 สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชศรีมาแห่งที่ 3
ปลายทางที่ 7 สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชศรีมาแห่งที่ 5
ปลายทางที่ 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังน้ำเขียว
ปลายทางที่ 9 ด่านศุลกากรท่าลี่
ปลายทางที่ 10 สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่
ปลายทางที่ 11 สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น
ปลายทางที่ 12 สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคาย
ปลายทางที่ 13 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอำนาจเจริญ

 

     คค 06148/824

            

         Download

       28/01/2565