หนังสืออนุญาต 2563

             

ธันวาคม 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
           บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

                        ก่อสร้าง

         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลสเม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปยัง 3 ปลายทาง 

1.ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

2.ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3.ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

     คค 06148/9808

 
          Download
        02/12/2564
            บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด                         ก่อสร้าง 

          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 4 ปลายทาง

1.ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

3.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

4.ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  

   
     คค 06148/9805

             
          Download
         02/12/2564 
             บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด                         ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
1.ด่านพรมแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2.ด่านพรมแดนบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
3.ด่านศุลกากรนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
5.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 

    คค 06148/9807

            
         Download
        02/12/2564
             บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด

                        ก่อสร้าง

         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 
จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
1.บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.ท่าเรือระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
3.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
4.ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
5.ด่านศุลกากรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 

    คค 06148/9806

             
          Download
        02/12/2564
              บริษัท เจอาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด                          ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จาก ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง 2 ปลายทาง
1.ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 

     คค 06148/9817

             
          Download
        02/12/2564
                   บริษัท เค.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                        
                        ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)        

จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

     คค 06148/9816

             
          Download
        02/12/2564 
             บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด                        logoistic  

                  (นอกประกาศ)

                    เพิ่มทะเบียน


เส้นทางที่ 1 จากบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
2.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 2068
3.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 304


เส้นทางที่ 2 จากบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 201
2.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 2068
3.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 304

เส้นทางที่ 3 จากบริษัท ภัทรไพลิ่ง จำกัด ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 201
2.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 2068
3.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 304
 

    คค 06148/10107

            
         Download
        14/12/2564
            บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด                         logoistic  

                   (นอกประกาศ)

                    เพิ่มทะเบียน

                  

 จำนวน 5 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 จากบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง

1.โครงการบริเวณถนนพระราม 2 
2.โครงการบริเวณเขตดอนเมือง

เส้นทางที่2 จากบริษัท ภัทรไพลิ่ง จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณถนนพระราม 2 
2.โครงการบริเวณเขตดอนเมือง

เส้นทางที่ 3 จากบริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณถนนพระราม 2 
2.โครงการบริเวณเขตดอนเมือง

เส้นทางที่ 4 จากบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณถนนพระราม 2 
2.โครงการบริเวณเขตดอนเมือง

เส้นทางที่ 5 บริษัท เจนเนอรัลแอลเจนเนียริ่ง ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณถนนพระราม 2 
2.โครงการบริเวณเขตดอนเมือง
 

    คค 06148/10108

              
          Download
        14/12/2564
             บริษัท เจอาร์ ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)

 จากตำบลดอนฉิมพลี ไปยัง 2 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 นิคมอุสหากรรมภาคเหนือ.

ปลายทางที่ 2 ต.สันนาเม็ง

 

   คค 06148/10597

             
          Download
        29/12/2564 
             บริษัท เจอาร์ ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                  (นอกประกาศ)

 

จากตำบลดอนฉิมพลี ไปยัง 2 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง

ปลายทางที่ 2 ตำบลวังกระแจะ

ปลายทางที่ 3 ตำบลปากน้ำ

 

    คค 06148/10600

             
          Download
        29/12/2564
             บริษัท เจอาร์ ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                  (นอกประกาศ)

 จากตำบลดอนฉิมพลี ไปยัง 4 ปลายทาง

ปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนหนองคาย

ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบึงกาฬ

ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรนครพนม

ปลายทางที่ 4 ด่านศุลกากรช่องแม็ก

 

    คค 06148/10598

             
          Download
        29/12/2564
                 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด

                       logistic

                   (นอกประกาศ)

 

 

   คค 06148/10601

             
          Download
       29/12/2564
                       บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 
      

                        logistic

                   (นอกประกาศ)

 

  

   คค 06148/10596

             
          Download
       29/12/2564
                      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                       logistics

                    (นอกประกาศ)

 

 

     คค 06148/10599

              
          Download
        29/12/2564

           

พฤศจิกายน 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด

                        ก่อสร้าง

         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ไปยัง 4 ปลายทาง ดังนี้
1.ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3.ท่าเรือมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
4.ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 

     คค 06148/8995

 
           Download
        05/11/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ก่อสร้าง                    ก่อสร้าง 

          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ก่อสร้าง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ไปยัง 4 ปลายทาง
1.บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.บริษัท ไทนำวัสดุก่อสร้าง จำกัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3.บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
4.บริษัท พี.เอส.พี ทรานสปอร์ต จำกัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  

   
     คค 06148/9020

             
          Download
        08/11/2564 
                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มการช่าง                         ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็มการช่าง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ไปยัง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 

     คค 06148/9123

             
          Download
       09/11/2564
                      บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

                     logoistic  

                 (นอกประกาศ)

                  เพิ่มทะเบียน

 
จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 10 ปลายทาง ดังนี้
ปลายทางที่ 1 ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 4 บริษัท ซาเรนส์ ไทยแลนด์ จำกัด ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 5 ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 6 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ปลายทางที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ปลายทางที่ 8 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก แขวงบางจาก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปลายทางที่ 9 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล
จำกัด (มหาชน) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปลายทางที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

     คค 06148/9124

             
          Download
        14/09/2564
                    บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                          logistics
                      (นอกประกาศ)
                        เพิ่มทะเบียน
 จาก บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไปยัง 2 ปลายทาง ดังนี้
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 

     คค 06148/9125

             
          Download
        14/09/2564
                   บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด                        
                       logistics
                   (นอกประกาศ)        

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง

1.ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
2.ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (2 ทางเลือก)
3.ด่านศุลกากรเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

 

     คค 06148/9327

             
          Download
        16/11/2564 
                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจพัฒนา                          ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 เส้นทางที่ 1 จาก ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เส้นทางที่ 2 จาก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทางที่ 3 จาก ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 4 จาก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เส้นทางที่ 5 จาก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทางที่ 6 จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 1 ไปยัง ตำบลบ้านคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เส้นทางที่ 2 ไปยัง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เส้นทางที่ 3 ไปยัง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เส้นทางที่ 4 ไปยัง ตำบลนครชุม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 5 ไปยัง ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 6 ไปยัง ตำบลบ้านกล้วย อำเภเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

    คค 06148/9325

            
         Download
         16/11/2564
            ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง                             ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
                  

 เส้นทางที่ 1 จาก ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เส้นทางที่ 2 จาก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทางที่ 3 จาก ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 4 จาก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เส้นทางที่ 5 จาก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทางที่ 6 จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 1 ไปยัง ตำบลบ้านคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เส้นทางที่ 2 ไปยัง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เส้นทางที่ 3 ไปยัง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เส้นทางที่ 4 ไปยัง ตำบลนครชุม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 5 ไปยัง ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 6 ไปยัง ตำบลบ้านกล้วย อำเภเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

    คค 06148/9326

             
         Download
        16/11/2564
                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์แอสฟัลท์                           ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

เส้นทางที่ 1 จาก ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เส้นทางที่ 2 จาก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทางที่ 3 จาก ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 4 จาก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เส้นทางที่ 5 จาก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทางที่ 6 จาก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 1 ไปยัง ตำบลบ้านคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เส้นทางที่ 2 ไปยัง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เส้นทางที่ 3 ไปยัง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เส้นทางที่ 4 ไปยัง ตำบลนครชุม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 5 ไปยัง ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางที่ 6 ไปยัง ตำบลบ้านกล้วย อำเภเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

    คค 06148/9324

            
         Download
         16/11/2564 
             บริษัท เมกาทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                         logistics
                   (นอกประกาศ)

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ไปยัง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

    คค 06148/9328

           
        Download
        16/11/2564
            บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด                         logistics
                    (นอกประกาศ)

เส้นทางที่ 1 จากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เส้นทางที่ 2 บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางที่ 1 ไปยัง 2 ปลายทาง

1.จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เส้นทางที่ 2 ไปยัง 3 ปลายทาง

1.จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ สุนันท์เครน (2004) ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (3 ทางเลือก)

 

     คค 06148/9498

            
         Download
        24/16/2564
                      บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 

                       logistic

                   (นอกประกาศ)

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 10 ปลายทาง 

1.ท่าเรือระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2.ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3.สถานีไฟฟ้าท้ายเหมือง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

4.ท่าเรือน้ำลึกกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (2ทางเลือก)

5.สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6.โรงไฟฟ้าขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

8.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

9.ด่านศุลกากรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (3 ทางเลือก)

10.สถานีไฟฟ้าจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

    คค 06148/9559

             
          Download
        25/11/2564
           บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัด        

                        logistic

                   (นอกประกาศ)

จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 2 ปลายทาง

1.ท่าเทียบเรือบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

2. ท่าเทียบเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิศฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

  

     คค 06148/9560

             
         Download
        21/10/2564
                          บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด

                       Logistics

                    (นอกประกาศ)

จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ไปยัง โครงการก่อสร้างทางยกระดับบน ทล.35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

     คค 06148/9561

             
         Download
        25/11/2564

           

ตุลาคม 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
   บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

                      logistics
                 (นอกประกาศ)

จาก บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

ไปยัง ท่าเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

     คค 06148/8191

 
             Download
      06/10/2564
         บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                  (นอกประกาศ)

จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไปยัง 4 ปลายทาง

1.ด่านศุลกากรแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

3.ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (3 ทางเลือก)

4.จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (2ทางเลือก)

 
  

   
     คค 06148/8213

              
              Download
      07/10/2564 
                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย                         ก่อสร้าง
        (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
จาก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ไปยัง 6 ปลายทาง

1.โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

2.โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

3.โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

4.โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

5.โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

6.โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

    คค 06148/8214

             
            Download
      07/10/2564
                      บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด

                        ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 จาก บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ไปยัง ด่านพรมแดนแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

    คค 06148/8431

            
          Download
      15/10/2564
                     บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด                          ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จาก บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ไปยัง ด่านพรมแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

     คค 06148/8432

             
            Download
      15/10/2564
                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ                           ก่อสร้าง
           (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ไปยัง 3 ปลายทาง

 

1.ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

2.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

3.ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์

 

 

     คค 06148/8430

           
          Download
      15/10/2564 
                     ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ                          ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ไปยัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

    คค 06148/8433

            
           Download
      15/10/2563
            บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด                          logistics
                   (นอกประกาศ)
                  

 จาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

ไปยัง ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 

    คค 06148/8588

             
           Download
      20/10/2564
                  บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)
ต้นทางที่ 1 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ต้นทางที่ 2 จาก ลานเก็บสินค้าหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ต้นทางที่ 3 ท่าเรือสัตหีบ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ต้นทางที่ 1 ไปยัง 2 ปลายทาง

1.ลานเก็บสินค้าหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.โรงไฟฟ้าศรีราชา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ต้นทางที่ 2 ไปยัง โรงไฟฟ้าศรีราชา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ต้นทางที่ 3 ไปยัง โรงไฟฟ้าศรีราชา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2 ทางเลือก)

 

    คค 06148/8586

            
           Download
      20/10/2564 
            บริษัท สมาทอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด                          ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)
ต้นทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต้นทางที่ 1 ไปยัง 3 ปลายทาง

1.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

3.ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ต้นทางที่ 2 ไปยัง 11 ปลายทาง

1.โครงการเขื่อนแม่งัดฯ กรมชลประทาน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2.ท่าเรือเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

3.ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

4.จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

5.ด่านท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

6.ด่านศุลกากรหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

7.ด่านศุลกากรนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

8.ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

9.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

10.สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

11.ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 

    คค 06148/8587

           
          Download
      20/10/2564
              บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด                           logistics
(นอกประกาศ)

จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

     คค 06148/8615

            
           Download
      21/10/2564
           บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัด 

                       logistic

                   (นอกประกาศ)

จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง

1.ท่าเทียบเรือบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

2.ท่าเทียบเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

     คค 06148/8614

             
            Download
      21/10/2564
                 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด       

                        logistic

                   (นอกประกาศ)

เส้นทางที่ 1 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เส้นทางที่ 2  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 เส้นทางที่ 1 ไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เส้นทางที่ 2 ไปยัง สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  

      คค 06148/8695

            
            Download
      26/10/2564
               บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด

                       Logistics

                    (นอกประกาศ)

เส้นทางที่ 1 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เส้นทางที่ 2  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เส้นทางที่ 3 จาก ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เส้นทางที่ 4 จาก ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เส้นทางที่ 1 ไปยัง โครงการกังหันลม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 2 ไปยัง โครงการกังหันลม ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เส้นทางที่ 3 ไปยัง โครงการกังหันลม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

เส้นทางที่ 4 ไปยัง โครงการกังหันลม ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 
 

     คค 06148/8764

             
            Download
        27/10/2564
                        บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                          logistics
                  (นอกประกาศ)

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 6 ปลายทาง

 

1.สถานีไฟฟ้าแรงสูง ตาก 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2.สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3.สถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

4.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (2 ทางเลือก)

6.จุดผ่านแดนน้ำพุร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

     คค 06148/8761

            
            Download
       27/10/2564
                       บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                        Logistics

จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 5 ปลายทาง

1.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2.ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (3 ทางเลือก)

3.ด่านพรมแดนคลองลึก ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

4.ด่านถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

5.ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (2 ทางเลือก)

 

      คค 06148/8762

            
            Download
        27/10/2564
               บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น                                                      จำกัด (มหาชน)                      logistics
                  (นอกประกาศ)
                   

ต้นทางที่ 1 บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครื่องจักร 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ต้นทางที่ 2 โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง-บางซื่อ แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ต้นทางที่ 3 บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครื่องจักร 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต้นทางที่ 1 ไปยัง 4 ปลายทาง

 

1.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

3.โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง-บางซื่อ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

4.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ต้นทางที่ 2 ไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 ต้นทางที่ 3 ไปยัง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

     คค 06148/8763

             
             Download
       27/10/2564 

          

กันยายน 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
                    บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด                      Logistics  จากโครงการหัวเจาะ รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปยัง บริษัท ช.การช่าง ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

     คค 06148/7343 

Download
      09/09/2564
                     บริษัท เมโทร-แคต (ขนส่ง) จำกัด

                      ก่อสร้าง  

       (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปยัง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

     คค 06148/7342

 
        Download
      09/09/2564
                บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                       ก่อสร้าง

       (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง บริเวณด่านชายแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 
      
     คค 06148/7769

              
          Download
      22/09/2564 
                      บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                     Logistics
                 (นอกประกาศ)
จาก บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (2ทางเลือก)
2.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (2ทางเลือก)
 

    คค 06148/7459

             
         Download
      14/09/2564
                       บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

                    Logistics

                 (นอกประกาศ)

 จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 10 ปลายทาง
1.ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
4.บริษัท ซาเรนส์ ไทยแลนด์ จำกัด ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
5.ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
6.สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
7.ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
8.โรงกลั่นน้ำมันบางจาก แขวงบางจาก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
9.สหไทย เทอร์มินอล ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

    คค 06148/7458

            
         Download
      14/09/2564
                       บริษัท เอ็ม ซี คอนเทนเนอร์ จำกัด                      Logistics

                 (นอกประกาศ)

 ต้นทางที่ 1 จาก บริษัท เอบีบี บางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ต้นทางที่ 2 จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ต้นทางที่ 3 จากท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ต้นทางที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ต้นทางที่ 5 ท่าเรือไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ต้นทางที่ 1 ไปยัง ด่านข้ามแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ต้นทางที่ 2 ไปยัง ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ต้นทางที่ 3 ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้นทางที่ 4 ไปยัง โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ต้นทางที่ 5 ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 

     คค 06148/7691

             
        Download
      20/09/2564
                       บริษัท เอ็ม ซี คอนเทนเนอร์ จำกัด                      Logistics

                 (นอกประกาศ)

จาก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ด่านพรมแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2.ด่านศุลกากรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
3.ท่าเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ (2 ทางเลือก)

 

     คค 06148/7694

           
        Download
      20/09/2564 
                       บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                    logistics
                (นอกประกาศ)
                  เพิ่มทะเบียน
 จากแยกบ้านนา - แก่งคอย อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปยัง สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

    คค 06148/7693

            
        Download
      08/12/2563
                       บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                     logistics
                 (นอกประกาศ)
                  เพิ่มทะเบียน

 จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ด่านพรมแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

    คค 06148/7698

             
        Download
      08/01/2564
                      บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                        ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 

    คค 06148/7769

            
        Download
      22/09/2564 
                     บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                       logistics
                  (นอกประกาศ)
                    เพิ่มทะเบียน
จากนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 4 ปลายทาง ดังนี้
ปลายทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปลายทางที่ 3 ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

    คค 06148/7770

           
        Download
      06/11/2564
                บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด                           ก่อสร้าง
         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

มี 2 ต้นทาง
ต้นทางที่ 1.บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นทางที่ 1 ไปยัง บริษัท ซีแมนอินดัสตรี้ (ประเทศไทย)
ต้นทางที่ 2 ไปยัง 8 ปลายทาง
1.ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2.ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3.ด่านศุลกากรหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอเหลียน จังหวัดตรัง (2 ทางเลือก)
4.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (2 ทางเลือก)
5.ท่าเรือเซ้าท์เธิร์นสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
7.ด่านศุลกากรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสมานคอนกรีต ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

     คค 06148/7808

            
        Download
      23/09/2564
                    บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด

                        ก่อสร้าง

           (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

จาก บริษัท โสภณเครนขนส่ง 1994 จำกัด ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปยัง 2 ปลายทาง
1.ด่านศุลกากรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสะเดา
2.ด่านศุลการสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 

     คค 06148/7809

             
         Download
      23/09/2564
                       บริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด       

                        ก่อสร้าง

         (เป็นไปตามข้อแนะนำกรม)

 เส้นทางเดิม จาก ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เส้นทางเพิ่มเติม จาก ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เส้นทางเดิมไปยัง 3 ปลายทาง

1.สะพานอรุณอัมรินทร์ 

2.ต.กำแพง

3.ต.ตำมะลัง

เส้นทางเพิ่มเติมไปยัง 3 ปลายทาง

1.ต.ดอนหัวฟ้อ

2.ต.บึงคำพร้อย

3.ต.ลำลูกกา

  

      คค 06148/7810

            
        Download
      23/09/2564
                  บริษัท เอเซีย เฮฟวี่ ทรานสปอร์ต จำกัด

                       Logistics

                    (นอกประกาศ)

จาก บริษัท ซีวิลเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง

1.โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2.โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

 

     คค 06148/7860

             
         Download
        24/09/2564
                    บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด                          ก่อสร้าง
          (เป็นไปตามคำแนะนำกรม)
มี 13 ต้นทาง
ต้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์หลักสี่ ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ต้นทางที่ 2 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ต้นทางที่ 3 แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ต้นทางที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ต้นทางที่ 5 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ต้นทางที่ 6 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ต้นทางที่ 7 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ต้นทางที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ต้นทางที่ 9 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ต้นทางที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ต้นทางที่ 11 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้นทางที่ 12 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ต้นทางที่ 13 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

มี 13 ปลายทาง

ต้นทางที่ 1 ปลายทาง สะพานแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดหนองคาย

ต้นทางที่ 2 ปลายทาง สะพานมิตรภาพ ตำบลมีชีย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ต้นทางที่ 3 ปลายทาง จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ต้นทางที่ 4 ปลายทาง แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ต้นทางที่ 5 ปลายทาง ตำบลในเมือง อำเภอในเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ต้นทางที่ 6 ปลายทาง ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ต้นทางที่ 7 ปลายทาง ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้นทางที่ 8 ปลายทาง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ต้นทางที่ 9 ปลายทาง ตลาดช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ต้นทางที่ 10 ปลายทาง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ต้นทางที่ 11 ปลายทาง ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ต้นทางที่ 12 ปลายทาง ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้นทางที่ 13 ปลายทาง ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

     คค 06148/7905

 

            
        Download
       27/09/2564
                       บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                        Logistics จาก สถานีไฟฟ้าพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยัง 2 ปลายทาง

1.สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

     คค 06148/8006

            
        Download
        12/03/2564
               บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัดเอ็ม.ซี.คอน                                              สตรัคชั่น(1979)     จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)
                     เพิ่มทะเบียน
จาก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ไปยัง 4 ปลายทาง

1.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา แห่งที่ 3

2.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา แห่งที่ 5

3.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

4.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

    คค 06148/8005

           
       Download
        28/01/2564
             บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัดอ็ม.ซี.คอน                                                  สตรัคชั่น(1979) จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)
                     เพิ่มทะเบียน
จาก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ไปยัง 5 ปลายทาง

1.ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

2.สถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3.จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

4.ด่านพรมแดนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

5.ด่านพรมแดนนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

    คค 06148/8004

 

            
        Download

 

       28/01/2564 
                       บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                        logistics
                   (นอกประกาศ)
                     เพิ่มทะเบียน
จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 5 ปลายทาง

1.สถานีไฟฟ้าแรงสูงตาคลี 2 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

2.ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

3.เขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

4.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

5.ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

    คค 06148/8002

 

            
       Download

 

       29/04/2564 
                        บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด                      logistics
                  (นอกประกาศ)
                    เพิ่มทะเบียน
จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง ด่านพรมแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

    คค 06148/8003

             
         Download
       26/03/2564 

สิงหาคม 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด ก่อสร้าง   ต้นทางที่ 1 จาก บ้านโคกสูง ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง ตำบลบ้านหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ต้นทางที่ 2 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  ไปยัง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 ต้นทางที่ 3 ตำบลบ้านหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ไปยัง ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 ต้นทางที่ 4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปยัง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6434

Download

06/08/2564
 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อสร้าง 
(เพิ่มทะเบียน)
 ต้นทางที่ 1 จากโครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยัง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(โรงหล่อ) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
 ต้นทางที่ 2 จากบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(ศูนย์เครื่องจักร 345) ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยัง สถานีรถไฟ ตำบลหนองปลิง อำเภอ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ต้นทางที่ 3 จากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปยัง สถานีรถไฟ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ต้นทางที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(โรงหล่อ) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6469

Download

16/07/2564
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มทะเบียน)

  จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี
ไปยัง 2 โครงการ
1.โครงการ ทล.3901 และ 3902 สายขนานวงแหวนด้านตะวันตก (ซ้ายทางและขวาทาง) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2.โครงการ ทล.2089 กม.69+089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
 

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6470

Download

08/01/2564
 บริษัท พลัสโพรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีสำโรง ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6522

Download

10/08/2564
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง
(เพิ่มเส้นทาง)
 เส้นทางที่ 1 จาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง อู่ซ่อมเครื่องจักร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 เส้นทางที่ 2 จาก นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง บริษัท คอนเทนเนอร์ดีโป้ท์เซอร์วิส จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 เส้นทางที่ 3 จาก บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 เส้นทางที่ 4 จาก บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไปยัง อู่ซ่อมเครื่องจักร ตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6523

Download

20/07/2564
 บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง บริเวณตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 นาย พิทักษ์ เทพรักษ์ (สย.10022) วิศวกรโยธา

 นาย พงศ์พันธุ์ สมพงศ์ (สก.4521) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6524

Download

10/08/2564
 บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ก่อสร้าง   จาก ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปยัง ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6525

Download

10/08/2564
 บริษัท วพิตา จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท วพิตา จำกัด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ไปยัง 26 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณขตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 11. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
 12. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 13. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 14. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 15. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 16. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 17. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 18. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 19. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 20. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 21. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 22. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 23. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบริเวณตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 24. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ทางเลือกที่ 1)
     ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ทางเลือกที่ 2)
 25. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 26. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก (ทางเลือกที่ 1)
     โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก (ทางเลือกที่ 2)
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6611

Download

13/08/2564
 บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด Logistics  จาก บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยัง 2 ปลายทาง 
 1.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 2.ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6738

Download

17/08/2564
 บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด Logistics   ต้นทางที่ 1 จาก บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปยัง 4 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2.โครงการก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมืองสาย 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
3.โครงการก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
4.โครงการก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมืองสาย 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ต้นทางที่ 2 จาก เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวง บริเวณตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ต้นทางที่ 3 จาก บริษัท เค.ซี.คอนกรีต จำกัด ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวง บริเวณตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6739

Download

17/08/2564
 บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จำกัด ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
2.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลดหมืองจี้ อำเภอเหมืองจี้ จังหวัดลำพูน
3.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6740

Download

17/08/2564
 บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท วันดีพัฒนา จำกัด ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง ท่าเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ จังหวัดบึงกาฬ

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6805

Download

18/08/2564

กรกฎาคม 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท มนตรีวัฒนา จำกัด ก่อสร้าง   จาก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 3. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 4. ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 5. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 6. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 7. ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 8. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี
 9. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 10. ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5388

Download

30/06/2564
 บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด  ก่อสร้าง  จาก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 3. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 4. ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 5. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 6. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 7. ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 8. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี
 9. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 10. ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5530

Download

02/07/2564
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาวรรณพาณิชย์  ก่อสร้าง  จาก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 3. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 4. ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 5. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 6. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 7. ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 8. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี
 9. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 10. ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5531

Download

02/07/2564
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 4 ปลายทาง
 1. เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. ท่าเรือเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 3. ด่านพรมแดนสาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 4. ท่าเรือเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา

 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5623

Download
09/07/2564
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Logistics  1.จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 6 ปลายทาง
   ปลายทางที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุรินทร์ ตำบลแกใหญ่ อำภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
   ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
   ปลายทางที่ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   ปลายทางที่ 4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
   ปลายทางที่ 5 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
   ปลายทางที่ 6 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 2. จาก ท่าเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยัง 2 ปลายทาง
   ปลายทางที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. จาก สถานีไฟฟ้าแรงสูงปราณบุรี ตำบลตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ไปยัง โรงซ่อมบางพลี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 4. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงซ่อมบางพลี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 5. จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงซ่อมบางพลี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 6. จาก สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอก แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงหล่มสัก ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงหล่มสัก ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงปราจีนบุรี ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 9. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปยัง 2 ปลายทาง
   ปลายทางที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
   ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 11. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 12. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 13. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 14. จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอก แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปยัง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 นาย กิตติพนธ์ ธรรมมา (สย.12417) วิศวกรโยธา

 นาย ชูชาติ อินทร์ยา (สก.3358) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5622

Download

09/07/2564
 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ไปยัง 12 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 11. นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 12. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5624

Download

09/07/2564
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จากัด Logistics   จาก 2 ต้นทาง
 1. บริษัท เอบีบี จำกัด ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 2. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. ด่านภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. ด่านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
 3. ชายแดนไทยลาวช่องมหาราช ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา

 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5709

Download

13/07/2564
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics  ต้นทางที่ 1 บริษัท เอบีบี จำกัด ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 ต้นทางที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
  1.ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
  2.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ต้นทางที่ 3 ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
  1.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  2.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3.นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ต้นทางที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปยัง ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 ต้นทางที่ 5 ท่าเรือไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปยัง 2 ปลายทาง
  1.ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  2.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ต้นทางที่ 6 ทางหลวงยุทธศาสตร์ สัตหีบ-พนมสารคาม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 ต้นทางที่ 7 บริษัท เอเชีย ทรัค จำกัด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 ต้นทางที่ 8 บริษัท เจนเนอรัลแอลเจลเนียริ่ง จำกัด ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยัง 6 ปลายทาง
  1.ทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2.ทางหลวงหมายเลข 3477 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3.โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  4.มาบพระจันทร์ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  5.โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  6.โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หจก.สองฝั่งการเกษตร ตำบลหันสัง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ต้นทางที่ 9 บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 ต้นทางที่ 10 บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเม้นต์ จำกัด ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
  1.มาบพระจันทร์ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2.โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หจก.สองฝั่งการเกษตร ตำบลหันสัง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5864

Download

15/07/2564
 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อสร้าง    ต้นทางที่ 1 จากโครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยัง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(โรงหล่อ) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 ต้นทางที่ 2 จากบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(ศูนย์เครื่องจักร 345) ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยัง สถานีรถไฟ ตำบลหนองปลิง อำเภอ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 ต้นทางที่ 3 จากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปยัง สถานีรถไฟ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 ต้นทางที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(โรงหล่อ) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5899

Download

16/07/2564
 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง   จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5900

Download

16/07/2564
 บริษัท นนทยศ จำกัด ก่อสร้าง 

 ต้นทางที่ 1 จาก บริษัท เอส.ที.เทรลเลอร์ จำกัด ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ไปยัง แคมป์พนักงาน ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ต้นทางที่ 2 จากแคมป์พนักงาน ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปยัง แพลนท์ยาง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 นาย พงศ์กฤษฎ์ คำราชา (สย.9175) วิศวกรโยธา

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5901

Download

16/07/2564
 บริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จากัด ก่อสร้าง  จาก ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ไปยัง 6 ปลายทาง
 1. ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี
 2. สะพานอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 3. ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 4. ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 5. ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 6. ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล

 นาย พงศ์กฤษฎ์ คำราชา (สย.9175) วิศวกรโยธา

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5901

Download

16/07/2564
 บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด Logistics
(เพิ่มเส้นทาง, เพิ่มทะเบียน)
 จาก 5 ต้นทาง
 1. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บางนาตราด กม.4
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญคอนกรีต จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. บริษัท พีซีไอ คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสระบุรี
 ไปยัง 6 ปลายทาง
 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จังหวัดสมุทรปราการ
 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู จังหวัดนนทบุรี
 5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. โครงการรถไฟทางคู่ ช่วง จังหวัดนครปฐม-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เพิ่มเติม 1 ต้นทาง
 จาก บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5942

Download

08/03/2564
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง   

เส้นทางที่ 1 จาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ไปยัง อู่ซ่อมเครื่องจักร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เส้นทางที่ 2 จาก นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปยัง บริษัท คอนเทนเนอร์ดีโป้ท์เซอร์วิส จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เส้นทางที่ 3 จาก บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ไปยัง โครงการก่อสร้าง บริเวณตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6009

Download

20/07/2564
 บริษัท ทรานส์-เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จากบริษัท ถิรไทย จำกัด ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6215

Download

29/07/2564
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มทะเบียน)

  จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี
ไปยัง 2 โครงการ
1.โครงการ ทล.3901 และ 3902 สายขนานวงแหวนด้านตะวันตก (ซ้ายทางและขวาทาง) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2.โครงการ ทล.2089 กม.69+089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/6214

Download

08/01/2564

 

มิถุนายน 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท พัฒนาจักรกล ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง
ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต
คค 06148/4530
 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4370 01/12/2563
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  ก่อสร้าง  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา

 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4389 01/06/2564
 บริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ก่อสร้าง  จากโรงหล่อคอนกรีต ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 นาย วรวุฒิ คล้ายมาก (สย.8973) วิศวกรโยธา

 นาย พฤหัส ก้อนบาง (สก.3168) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4482 04/06/2564
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อสร้าง   จาก 2 ต้นทาง
 1. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 2. บริษัท ไทยทราโฟ จำกัด จังหวัดระยอง ไปยัง 16 ปลายทาง
 1. สถานีไฟฟ้าแรงสูงพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 2. สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง 2 จังหวัดอ่างทอง
 3. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 5. สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 6. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร จังหวัดนครสวรรค์
 7. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 8. สถานีไฟฟ้าแรงสูงเทิง จังหวัดเชียงราย
 9. สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 10. โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 11. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสิรินธร 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 12. สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 13. สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 14. สถานีไฟฟ้าแรงสูงพังโคน จังหวัดสกลนคร
 15. สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 16. สถานีไฟฟ้าแรงสูงโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 นาย สกิตติพนธ์ ธรรมมา (สย.12417) วิศวกรโยธา

 นาย ชูชาติ อินทร์ยา (สก.3358) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4484 04/06/2564
 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ก่อสร้าง   จาก 4 ต้นทาง
 1. บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 4. เซ็นทรัลพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปยัง 6 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 4. โครงการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 บริเวณ กม.30+500 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณ ซอยเอกชัย 54 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
 6. โครงการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 บริเวณ กม.4+700-2+900 แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4483 04/06/2564
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น ก่อสร้าง    จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
 2. โครงการก่อสร้างในอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
 3. โครงการก่อสร้างในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
  คค 06148/4481 04/06/2564
 บริษัท อริยสิน จำกัด ก่อสร้าง  จาก บริษัท อริยสิน จำกัด จังหวัดสระบุรี
ไปยัง 12 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.21 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.2224 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3222 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3020 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน อำเภอหนองโดน
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3048 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3022 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.33 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 11. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.33 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 12. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.33 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4545 07/06/2564 
 บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด ก่อสร้าง    จาก บริษัท อริยสิน จำกัด จังหวัดสระบุรี
ไปยัง 12 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.21 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.2224 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3222 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3020 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน อำเภอหนองโดน
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3048 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.3022 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.33 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 11. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.33 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 12. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.33 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/4546 07/06/2564 
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด Logistics     จาก 6 ต้นทาง
 1. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 2. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 3. ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 4. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 5. บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ไปยัง 7 ปลายทาง
 1. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (2 ทางเลือก)
 4. ด่านศุลกากรแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 5. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 6. ท่าเรือเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4493 08/06/2564
 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด ก่อสร้าง  จาก บริเวณ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน) จำกัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
 2. ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 3. สามแยกบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 4. ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 5. ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 6. ด่านตรวจเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
 7. หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 8. ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 9. ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 10. ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4651  09/06/2564
 บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด ตำบลนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปยัง ตำบลวังทองอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4652 09/06/2564 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ก่อสร้าง  จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปยัง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/4677

Download

10/06/2564
 บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้างเขา  จาก บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4839

Download
15/06/2564
 บริษัท สินแก้ว จำกัด ก่อสร้าง  จาก บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/3695

Download
15/06/2564
 บริษัท แอลเอสที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 6 ปลายทาง 
 1. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี
 3. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
 4. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา
 5. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา
 6. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 นาย เฉลิมพันธุ์ จันทโสภณโน (สย.8222) วิศวกรโยธา

 นาย ธนัญกรณ์ ทาสระคู (วก.923) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/4817

Download
15/06/2564
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง  จาก 2 ต้นทาง

 1. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 2. ท่าเรือศิลามาศ ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ไปยัง โครงการกังหันลมบ่อทอง ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ท่าเรือศิลามาศ ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา

 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/4860

Download
15/06/2564
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง ก่อสร้าง  จาก สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปยัง 2 ปลายทาง 
 1. ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 2. บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5011


Download

18/06/2564
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ก่อสร้าง  จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ไปยัง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา 

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5062

Download

22/06/2564
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม ก่อสร้าง  จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม
ไปยัง
 1) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดอุบลราชธานี
 2) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่
 3) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดน่าน
 4) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา

 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5063

Download

22/12/2563
 บริษัท สยาม ยิวชุน จำกัด Logistics  จาก 5 ต้นทาง
 1. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 2. ท่าเรือสยามเคอรี่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 3. ท่าเรือสัตหีบ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 4. ท่าเรือมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 5. บริษัท ศรีราชาคอนสตรัตชั่น จำกัด ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 ไปยัง บริษัท คูร่าเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 นาย กิตติพนธ์ ธรรมมา (สย.12417) วิศวกรโยธา

 นาย อาทิตย์ จันทร์น้อย (สก.3991) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/5091

Download
23/06/2564
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร  ก่อสร้าง   จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง 12 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบ้านครัว อำเภอบ้าหมอ จังหวัดสระบุรี
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 11. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 12. โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  คค 06148/5195

Download
24/06/2564
 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ก่อสร้าง

(เพิ่มรูปแบบรถ)

 จาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด(มหาชน) ตำบลมะขามคู่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองไปยัง ท่าเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

 นาย ธนกร ลิ้มสกุล (สย.10225) วิศวกรโยธา

 นาย เดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล


คค 06148/5063

Download

29/03/2564

พฤษภาคม 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด ก่อสร้าง

 จาก บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 6 ปลายทาง
 1. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลหนองขาม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทางเลือกที่ 1)
 2. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลหนองขาม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทางเลือกที่ 1)
 3. ไบเทคบางนา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 5. บริษัท วันดีพัฒนา จำกัด ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ทางเลือกที่ 1)
 6. บริษัท วันดีพัฒนา จำกัด ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ทางเลือกที่ 1)

     
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง อ.กระบือ จ.กำแพงเพชร ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวง 1065 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวง 117 จังหวัดพิษณุโลก

     
 บริษัท  ศรีภูมิการโยธา จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง 14 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางฯ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
 6. โครงการซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สานยบ้านแถว ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.305 บ้านคลองสิบสองสายกลาง ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 9. โครงการก่อสร้างจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทล.3263 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 10. ดครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย ปท.3007 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 11. โครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อย.3010 แยก ทล.309 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 340 บ้านคลองบางหลวง ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 13. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ ถนนสาย อย.1043 แยก ทล.1 บ้านข้าวงาม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 14. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ ถนนสาย อย.1023 แยกทล.1 บ้านโสน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      
 บริษัท เครนพลัส เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก เขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยัง เขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง      
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก 2 ต้นทาง
 1. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 2. บริษัท ไทยทราโฟ จำกัด จังหวัดระยอง ไปยัง 16 ปลายทาง
 1. สถานีไฟฟ้าแรงสูงพังโคน จังหวัดสกลนคร
 2. สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 3. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 4. สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 5. สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 6. สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 7. สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 8. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 9. สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 10. สถานีไฟฟ้าแรงสูงโพนทอง
 11. สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล
 12. สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ
 13. สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง
 14. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร
 15. สถานีไฟฟ้าแรงสูงพระพุทธบาท
 16. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี
     
 ห้างหุ่นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์แอสฟัลท์ (2015)

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จากห้างหุ่นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์แอสฟัลท์ (2015) ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 3. ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก
     
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ รีไซกลิ้ง

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 
 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ รีไซกลิ้ง ไปยัง 8 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32
 2. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1
 3. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11
 4. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333
 5. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122
 6. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117
 7. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225
 8. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
     
 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก 2 ต้นทาง
 1. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด 8 ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายวัดเข้าถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
 1. บริเวณตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. บริเวณถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 3. บริเวณทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 4. บริเวณ 976-910 336 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 5. บริเวณถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
     
 บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก บริษัท เอกทวีทรัพย์ จำกัด ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1088 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 2. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 108 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 3. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 106 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
     
 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ไปยัง 4 ปลายทาง
 1.) โครงการก่อสร้างสายบุรีรัมย์
 2.) โครงการก่อสร้างสายศรีษะเกษ
 3.) โครงการก่อสร้างสายอำเภอปราสาท
 4.) โครงการก่อสร้าง พนมสารคาม-สัตหีบ
     
 บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ไปยัง 8 ปลายทาง
 1) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 11
 2) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3196
 3) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3267
 4) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33
 5) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 1
 6) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 2
 7) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3222
 8) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33
     
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด 

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก บริษัท เจ.เอ็น.ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดตราด
     
 บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด ไปยัง 8 ปลายทาง
 1) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 11
 2) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3196
 3) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3267
 4) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33
 5) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 1
 6) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 2
 7) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3222
 8) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33
     
 บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จากบริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 2. ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 3. ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยังท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย      
 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อสร้าง

 จาก ศูนย์บริหารเครื่องจักรกล CEC ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 4 ปลายทาง
 1. ไซต์งานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. ไซต์งานก่อสร้างดรงไฟฟ้า ตำบลเขาคันทรง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 3. บริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำกัด (มหาชน) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 4. ศูนย์บริหารโครงสร้างเหล็กตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
     
 บริษัท บางกอกเอราวัณเซอร์วิสทราน จำกัด ก่อสร้าง  จากเส้นทางที่ 1 ต้นทาง 4 ต้นทาง
 1.) บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 2.) บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 3.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 4.) บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 เส้นทางที่ 2
 บริษัท เจนเนอรัล เอนจินียริ่ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไปยัง 3 ปลายทาง
 1.) โครงการบริเวณถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร
 2.) โครงการบริเวณเขตดอนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 3.) ไปยัง โครงการบริเวณสถานีรถไฟลพบุรี จังหวัดลพบุรี
     
 บริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จากโรงงานผลิตคอนกรีตสมส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน กรุงเทพมหานครฯ      
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดตาก 
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี
     
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มรูปแบบรถ)

 จาก 3 ต้นทาง
 1. จากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. จากบริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. จากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
     
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โครงการกังหันลม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร      
 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด ไปยัง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์      
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Logistics  จาก บริษัท เจ.เอ็น.ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. ท่าเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 2. ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
     
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด 

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จาก บริษัท เจ.เอ็น.ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดเชียงใหม่      
 บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด  ก่อสร้าง  จาก 2 ต้นทาง
 1. บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 ทางเลือก) ไปยัง 19 ปลายทาง
 1. ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 2. ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 4. ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 5. ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 6. ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 7. ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
 8. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 9. ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 ทางเลือก)
 10. ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 11. ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 12. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 13. ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 14. ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 15. ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. บริษัท ส.โลหะการ จำกัด ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 17. ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 18. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 19. บริเวณ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     
 ห้างหุ้นส่วน นครชัยการช่าง ก่อสร้าง  จาก โรงจอดเครื่องจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัดนครชัยการช่าง ตำบลเจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณ ทล.4 กม.421+000 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณ ทล.35 กม.14+000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณ ทล.323 กม.54+240 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
     
กรุณากรอกข้อความ...

เมษายน 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท แอลเอสที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อสร้าง

 จากท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ต้นทาง
 1. ระยองอินดัสเตรียลแลนด์ จังหวัดระยอง
 2. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

     
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
 1.สถานีไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 2.สถานีไฟฟ้าแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 3.โครงการหัวเจาะแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

     
 บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด Logistics

 จาก บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

      
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก 2 ต้นทาง
 1. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 2. สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. โรงกลั่นนำมันบางจาก กรุงเทพมหานคร
 2. สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 3. สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

     
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics  จาก บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด ไปยัง 4 ปลายทาง
 1. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 2. ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 3. ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 4. ท่าเรือ IRPC จังหวัดระยอง
     
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  จาก 2 ต้นทาง
 1. โรงปูนทีพีไอ จังหวัดสระบุรี
 2. สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. สถานีไฟฟ้าแรงสูงกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 2. สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 3. ด่านข้ามแดนท่าลี่ จังหวัดเลย
 4. สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดร้อยเอ็ด
 5. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 6. นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 7. สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดบุรีรัมย์
 8. โรงน้ำตาลวังขนาย จังหวัดนครราชสีมา
 9. ด่านข้ามแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 10. โรงน้ำตาลมิตรผล จังหวัดกาฬสินธุ์
     
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง

 จาก 2 ต้นทาง
 1. บริษัท เอบีบี บางปู จำกัด
 2. บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด ไปยัง 4 ปลายทาง
 1. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 2. ท่าเรือศรีราชาอาร์เบอร์ จังหวัดชลบุรี
 3. ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 4. ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
     
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุดีพร้อม

ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุดีพร้อม จังหวัดสุโขทัย ไปยัง 23 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ทางเลือกที่ 1)
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ทางเลือกที่ 2)
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.102 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.115 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1045 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1054 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1055 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1056 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1108 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1117 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 11. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1177 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 12. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1195 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 13. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1201 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 14. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1255 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 15. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1293 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 16. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1294 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 17. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1305อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 18. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1308 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 19. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1324 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 20. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1327 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 21. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1330 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 22. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1332 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 23. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.2013 อำเภอนครไทย จังหหวัดพิษณุโลก  
     
 บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้าง

 จาก 3 ต้นทาง
 1. บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปยัง 3 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 3. บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณแอสฟัลท์ ก่อสร้าง  จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุดีพร้อม จังหวัดสุโขทัย ไปยัง 23 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ทางเลือกที่ 1)
 2. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ทางเลือกที่ 2)
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.102 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 4. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.115 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 5. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1045 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 6. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1054 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 7. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1055 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 8. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1056 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 9. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1108 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 10. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1117 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 11. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1177 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 12. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1195 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 13. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1201 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 14. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1255 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 15. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1293 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 16. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1294 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 17. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1305อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 18. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1308 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 19. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1324 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 20. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1327 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 21. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1330 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 22. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.1332 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 23. โครงการก่อสร้างบริเวณทล.2013 อำเภอนครไทย จังหหวัดพิษณุโลก  
     
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มเติมเส้นทาง)

 จาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 (ถนนสายเอเชียหมายเลข 2 AH2) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ไปยัง 4 ปลายทางดังนี้
 1. โครงการก่อสร้างบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 2. โครงการก่อสร้างถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข 3 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 4. โครงการก่อสร้างไฟทางคู่ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     
 บริษัท เอเซีย เฮฟวี่ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง

(ขอขยายเวลาในหนังสืออนุญาต)

 จากโรงงานผลิตของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์อุสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. โครงการสร้างถนนมิตรภาพ ตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 2. บริษัท ศิลาสากลสระบุรี จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
     
 บริษัท ทีพีทียู จำกัด ก่อสร้าง  จากบริษัท ทีพีทียู จำกัด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาล ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 2. โครงการก่อสร้างปั้มปตท.หนองคาย ถนนบึงกาฬ-หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
     
 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง  จาก 2 ต้นทาง
 1. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
 2. เขตอุสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 2. ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
     
 บริษัท ศรีเฉลิมพันธ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง

 จาก 4 ต้นทาง
 1. นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 2. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 3. ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 4. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปยัง 4 ปลายทาง
 1. ด่านศุลกากรคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 2. ด่านพรมแดนบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 3. อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 4. นิคมอุตสากรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

 จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
 1. เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 2. อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 3. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
 4. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 5. อำเภอดอนสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
     
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด

ก่อสร้าง

 จาก 7 ต้นทาง
 1. ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 2. บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 4. บริษัท เจนเนอรัลแอลเจลเนียริ่ง จำกัด ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 5. บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 7. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด มหาชน) สำนักงานย่อย แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไปยัง 10 ปลายทาง
 1. โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 2. โครงการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 บริเวณ กม.0+000 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ถึง กม.30+500 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 3. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังวัดสุพรรณบุรี
 5. บริษัท เจนเนอรัลแอลเจลเนียริ่ง จำกัด ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 6. ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 7. บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 8. บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 9. บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 10. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
     
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Logistic

 จากทางแยกต่างระดับฉิมพลี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตททวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปยัง บริษัท สยามมารีนโฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม      

มีนาคม 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด

     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

จาก ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอเมือง จาก ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ไปยัง เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

จากแยกบ้านนา-แก่งคอย อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปยัง สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

      
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ) จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3.อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

 จากอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง 4 ปลายทาง
1.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา แห่งที่ 3
2.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา แห่งที่ 5
3.อำเภอวังน้ำเขียง จังหวัดนครราชสีมา
4.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

 จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยังด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา      
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics   

จากเส้นทางที่ 1 ต้นทาง 4 ต้นทาง
1.) บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2.) บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
4.) บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เส้นทางที่ 2
บริษัท เจนเนอรัล เอนจินียริ่ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ไปยัง 2 ปลายทาง
1.) โครงการบริเวณถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร
2.) โครงการบริเวณเขตดอนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
3.)ไปยัง โครงการบริเวณสถานีรถไฟลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

 จากนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 4 ปลายทาง
1.ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.ด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3.ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
4.ด่านพรมแดนบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
     
บริษัท วีเอสที โลจิสติกส์ จำกัด ก่อสร้าง
(เพิ่มทะเบียน)
 จาก บริษัท ลักกี้ แพลนนิ่ง จำกัด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวง 344 ตอนบ้านบึง ถึง หนองปรือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี      
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ก่อสร้าง จาก ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปยัง สบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่      
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียน)

 จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ด่านข้ามพรมแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2.ท่าเรือห้าเชียง และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3.ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
     
 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Logistics

(ขอปรับปรุงเวลาในการขนส่ง)

 จาก บริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไปยัง โครงการก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู
(ปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการขนส่งเฉพาะสายสีเหลือง)
     
 บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด Logistics  จาก 5 ต้นทาง
1.บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด
2.บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บางนา-ตราด กม.4
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญคอนกรีต
5.บริษัท พีซีไอ คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ไปยัง 4 ปลายทาง
1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
3.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.โครงการรถไฟทางคู่ ช่วง จังหวัดนครปฐม-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรงคุณการโยธา ก่อสร้าง  จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลียงเซอร์วิส ตำบลป่างิ้ว อำเภอชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปยัง 8 ปลายทาง
1.ตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก
2.อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
3.ตำบลกลางดงจังหวัดสุโขทัย
4.ตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย
5.อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
6.อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
7.อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
     
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จากสถานีไฟฟ้าพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยัง 2 ปลายทาง
1.สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     
 บริษัท จอมพล ไฮเวย์ เฮฟวี่ จำกัด ก่อสร้าง จาก 3 ต้นททาง
1.โครงการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณ ทล.304 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2.ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทยวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
3.บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไปยัง 6 ปลายทาง
1.ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทยวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
2.โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 3
3.โครงการก่อสร้างบริเวณตำบล แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
4.โครงการก่อสร้างบริเวณอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
5.โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วง นครปฐม-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
     
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics จาก ท่าเรือพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง      
บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง
(แก้ไขเลขคัทซีเป็นทะเบียน)
จาก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง 9 ปลายทาง ดังนี้
1) จังหวัดราชบุรี
2) จังหวัดระนอง
3) ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต
4) ด่านศุลกากรหยงสตาร์ จังหวัดตรัง
5 )ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา
6) ท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา
7) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
8) ด่านพรหมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา
9) จังหวัดยะลา
     
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง 
(แก้ไขเลขคัทซีเป็นทะเบียน)
จาก บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ไปยัง 5 ปลายทาง
1.ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.อำเภอแปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5.อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง 5 ปลายทาง
1.ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.อำเภอแปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5.อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
     
บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง 
(แก้ไขเลขคัทซีเป็นทะเบียน)
 จาก 2 ต้นทาง
1.ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2.บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ไปยัง 3 ปลายทาง
1. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. บริษัท ปากแซงการโยธา จำกัด จังหวัดจันทบุรี
3. บริษัท คอนเทนเนอร์ดี โป้ทเซอร์วิส จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
4.อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     
บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด  ก่อสร้าง 
(แก้ไขเลขคัทซีเป็นทะเบียน)
จาก อ.วังสะพุง จ.เลยจาก อ.วังสะพุง จ.เลย ไปยัง 8 ปลายทาง
1.อ.ด่านซ้าย จ.เลย
2.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3.อ.ภูกระดึง จ.เลย
4.อ.เชียงคาน จ.เลย
5.อ.เมือง จ.บึงกาฬ
6.อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7.อ.เมือง จ.หนองคาย
8.อ.เมือง จ.นครพนม
     
บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง 

(เพิ่มทะเบียน)

จาก 3 ต้นทาง
1.จากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2.จากบริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.จากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
     
บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อสร้าง 

(เพิ่มทะเบียน)

จาก ทล.122 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
     
บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง 
(แก้ไขเลขคัทซีเป็นทะเบียน)
จากนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่      
บริษัท แอลเอสที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อสร้าง  จาก 2 ต้นทาง
1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2.ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
1.บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
2.นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
     
บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด ก่อสร้าง จาก 5 ต้นทาง
1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2.นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
3.บรัษัท ไดเฮ็นอิเล็คทริค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.บริษัท ไทยเจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม
5.บริษัท ทีดีเค อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดชลบุรี ไปยัง 9 ปลายทาง
1.ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง
2.ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ซีสตา จังหวัดภูเก็ต
3.ท่าเรือน้ำลึกกระบี่ จังหวัดกระบี่
4.ด่านศุลกากรสตูล จังหวัดสตูล
5.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
6.ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
7.ด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา
8.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
9.ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
     
บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง 
(แก้ไขเลขคัทซีเป็นทะเบียน)
จาก 5 ต้นทาง
1. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2. ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
3. ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
4. เหมราชอิสเทิร์นอีสดัสเตรียล จังหวัดระยอง
5. บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ไปยัง 5 ปลายทาง
1.อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก
4. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
5. ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
     
 บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ก่อสร้าง 
(แก้ไขเลขคัทซีเป็นทะเบียน)
จาก บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างทล.36 กระทิงลาย ระยอง ตำบลทับมา จังหวัดระยอง ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1      
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา      
บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.สถานีไฟฟ้าท่าลี่ จังหวัดเลย
2.สถานีไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น
3.ท่าเรือ จังหวัดบึงกาฬ
     
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Logistics จาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ไปยัง ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี      
 

กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด Logistics

 มี 2 เส้นทาง

1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

2.บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 ไปยัง 6 ปลายทาง

1.ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี 

2.นิคมอุตสาหกรรม RIL จังหวัดระยอง

3.ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

4.ท่าเรือ IRPC จังหวัดระยอง

5.ด่านพรมแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี 

6.ด่านพรมแดนคลองใหญ่ จังหวัดตราด

  คค 06148/932  02/02/2564
 บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด

ก่อสร้าง

จาก อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 

 ไปยัง 3 ปลายทาง

1.อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2.อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

3.อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย

  คค 06148/1004 04/02/2564 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด Logistics
(เพิ่มทะเบียน, เปลี่ยนต้นทางปลายทาง)

1.จากบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.จากบริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด จังหวัดชลบุรี

 ไปยัง 3 ปลายทาง 

1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

3.โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   คค 06148/1048  25/02/2563
 บริษัท บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics

 มี 2 ต้นทาง
1.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดนครนายก
2.โรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี่

ไปยัง 14 ปลายทาง
1.บริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
2.ด่านข้ามแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
3.ด่านข้ามแดนปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
4.ท่าเรือน้ำลึกกันตัง จังหวัดตรัง
5.ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง
6.บริษัท เอเอ็มซี จังหวัดปทุมธานี
7.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9.โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
10.ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11.โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่
12.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
14.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  คค 06148/1078 06/02/2564 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ก่อสร้าง จาก บ.ยูนิคฯ ศูนย์เครื่องจักร 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างบริเวณ ต.โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
2.โครงการก่อสร้างบริเวณ ต.หนองปลิง อ.ตะเคียนเลื่อน จ.นครสวรรค์
3.โรงหล่อยูนิค ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
  คค 06148/1076  06/02/2564
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
1.ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
2. สถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
4.ด่านพรมแดนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
5.ด่านพรมแดนนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
  คค 06148/1077  06/02/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาวรรณพาณิชย์ 

ก่อสร้าง

(เพิ่มรูปแบบรถ)

จาก อ.วังสะพุง จ.เลยจาก อ.วังสะพุง จ.เลย ไปยัง 8 ปลายทาง
1.อ.ด่านซ้าย จ.เลย
2.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3.อ.ภูกระดึง จ.เลย
4.อ.เชียงคาน จ.เลย
5.อ.เมือง จ.บึงกาฬ
6.อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7.อ.เมือง จ.หนองคาย
8.อ.เมือง จ.นครพนม
  คค 06148/1370  16/02/2564
บริษัท มนตรีวัฒนา จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มรูปแบบรถ)

จาก อ.วังสะพุง จ.เลยจาก อ.วังสะพุง จ.เลย ไปยัง 8 ปลายทาง
1.อ.ด่านซ้าย จ.เลย
2.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3.อ.ภูกระดึง จ.เลย
4.อ.เชียงคาน จ.เลย
5.อ.เมือง จ.บึงกาฬ
6.อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7.อ.เมือง จ.หนองคาย
8.อ.เมือง จ.นครพนม
  คค 06148/1424 18/02/2564 
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง  19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 6 ปลายทาง
1.ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
2.จังหวัดอำนาจเจริญ
3.จังหวัดมุกดาหาร
4.จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ด่านข้ามแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย
6.ท่าเรือบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  คค 06148/1498  20/02/2564
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ ก่อสร้าง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปยัง 5 ปลายทาง ดังนี้
1. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
5. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  คค 06148/1539  20/02/2564
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ก่อสร้าง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปยัง 5 ปลายทาง ดังนี้
1. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
5. โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  คค 06148/1538  20/02/2564
 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Logistics

(เพิ่มเติมเส้นทาง)

 จาก โรงหล่อ ยูนิค อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปยัง
ปลายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
( ทางเลือกที่ 2 )
ขอเพิ่มเติมทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
  คค 06148/1595 15/01/2564 
 บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด ก่อสร้าง  จาก แพล้นยาง บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยัง ทล.11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล-บึงหลัก ระหว่าง กม.300+512 - กม.300+970   คค 06148/1622  25/02/2564
 บริษัท ชินวัตรการโยธากรุ๊ป จำกัด ก่อสร้าง จาก บริษัท ชินวัตรการโยธากรุ๊ป จำกัด จังหวัดยโสธร ไปยัง 6 ปลายทาง
1.ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น
2.ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
3.ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญใ
4.ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
5.ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
6.ถนนชยางกูร ตำบบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  คค 06148/1683 25/02/2564 
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

จาก ซอยเทศบาลบางปู 69/2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโครงการก่อสร้างบริเวณ อาคารดิเอ็กเซ็กคิวทิฟรีเจ้นท์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   คค 06148/1755 28/01/2564 
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียนรถ)

จาก 3 ต้นทาง
1.บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดสระบุรี
2.บริษํท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนนต์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระบุรี
3.บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.201 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.2068 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
3.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.304 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  คค 06148/1754  28/01/2564
 บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มทะเบียนรถ)

 จาก ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2.ถนนเพชรเกษม ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
3.ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  คค 06148/1757 28/01/2564 
บริษัท วีเอสที โลจิสติกส์ จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มทะเบียนรถ)

จาก บริษัท ลักกี้ แพลนนิ่ง จำกัด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวง 344 ตอนบ้านบึง ถึง หนองปรือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   คค 06148/1756 09/06/2563 

มกราคม 2563

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง ด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

  คค 06148/176 08/01/2564
 บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด

ก่อสร้าง

(เพิ่มรูปแบบรถ)

จาก อ.วังสะพุง จ.เลยจาก อ.วังสะพุง จ.เลย ไปยัง 8 ปลายทาง
1.อ.ด่านซ้าย จ.เลย
2.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3.อ.ภูกระดึง จ.เลย
4.อ.เชียงคาน จ.เลย
5.อ.เมือง จ.บึงกาฬ
6.อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7.อ.เมือง จ.หนองคาย
8.อ.เมือง จ.นครพนม

  คค 06148/233  23/07/2563
 บริษัท เจริญกิจ ซี.เค. จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท เจริญกิจ ซี.เค. จำกัด ไปยัง 6 ปลายทาง
1.ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
2.ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
3.ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4.ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
5.หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
6.ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

   คค 06148/552 20/01/2564 
บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ไปยัง 5 ปลายทาง
1.ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.อำเภอแปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5.อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  คค 06148/177  08/01/2564
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด

 Logistics

(เพิ่มทะเบียน)

 จากบริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 6   คค 06148/234  04/02/2564
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด Logistics  จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง 2 โครงการ
1.โครงการ ทล.3901 และ 3902 สายขนานวงแหวนด้านตะวันตก (ซ้ายทางและขวาทาง) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2.โครงการ ทล.2089 กม.69+089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
  คค 06148/176  08/01/2564
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics   จาก 5 เส้นทาง
1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2.บริษัท เอบีบี(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
3.โรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี
4. ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
5.ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
1.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา
2.จุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
3.ข้ามแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด
4.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
5.นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกล์ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  คค 06148/255 13/01/2564 
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา   คค 06148/433  15/01/2564
 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) Logistics

 จาก โรงหล่อยูนิค อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างรถไฟทางสายคู่สายเหนือช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
3.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ - รังสิต
  คค 06148/427  15/01/2564
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics จำนวน 7 เส้นทาง
1 จากเขาหินซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี
2 จากด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3 จากด่านข้ามแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
4 จากด่านข้ามแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
5 จากด่านข้ามแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
6 จากด่านข้ามแดนนครพนม จังหวัดนครพนม
7 จากด่านข้ามแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ไปยัง 14 ปลายทาง
1.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2.ด่านข้ามแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
3.โรงโม่หินน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4.ด่านข้ามแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
5.สถานีไฟฟ้าแรงสูง3 จังหวัดอุบลราชธานี
6.โรงน้ำตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
7.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
8.สถานีไฟฟ้าแรงสูง อ.คง จังหวัดนครราชสีมา
9.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดร้อยเอ็ด
10.ด่านข้ามแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
11.สถานีไฟฟ้าแรงสูง3อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
12.ด่านข้ามแดนนครพนม จังหวัดนครพนม
13.ด่านข้ามแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
14.สถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด4 จังหวัดร้อยเอ็ด
  คค 06148/449 16/01/2564 
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  จาก 7 ต้นทาง
1จากถนนวงแหวนบางประอิน จังหวัดอยุธยา
2 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงรังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี
3 จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดพะเยา
5 จากด่านข้ามแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
6 จากด่านข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก
7 จากด่านข้ามแดนภู่ดู จังหวัดอุตรดิตถ์ตาก ไปยัง 17 ปลายทาง
1.บ.เอสซีจี จังหวัดลำปาง
2.ถนนวงแหวนบางประอิน จังหวัดอยุธยา
3.แยกจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
4.สถานีไฟฟ้าแรงสูง2 จังหวัดชัยภูมิ
5.โรงน้ำตาลมิตรผลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
6.ด่านข้ามแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
7.ด่านข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก
8.โรงงานผลิตกระเบื้อง จังหวัดลำปาง
9.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดอุตรดิตถ์
10.สถานีไฟฟ้าแรงสูงรังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี
11.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดลำพูน
12.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
13.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดเชียงราย
14.โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่
15.ด่านท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
16.ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
17 .สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดพะเยา
  คค 06148/448  16/01/2564
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด Logistics  จาก 4 เส้นทาง
1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2.บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 6 ปลายทาง
1.ด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก
2.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
4.ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
5.ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
6.ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
  คค 06148/523  19/01/2564
 บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด ก่อสร้าง  จาก อำเภอกำแพงแสน จาก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปยัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   คค 06148/577 21/01/2564
 บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด ก่อสร้าง  จาก ทางหลวงหมายเลข 340 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3) อำเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา
  คค 06148/647  22/01/2564
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 6 ปลายทาง
1.ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2.ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
3.ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม
4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
5.ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
6.ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย
  คค 06148/646  22/01/2564
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics จาก 3 ต้นทาง
1.โครงการก่อสร้าง ทล.219 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2.บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้าง ทล.2247 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  คค 06148/645  22/01/2564
 บริษัท เครนพลัส เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง  จาก เขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยัง เขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลลำปาง    คค 06148/686 23/01/2564
บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics จาก 3 ต้นทาง
1.บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดสระบุรี
2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนนต์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระบุรี
3.บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.201 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.2068 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
3.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.304 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  คค 06148/796  28/01/2564
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics จาก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง 4 ปลายทาง
1.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมาที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
2.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมาที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
3.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
4.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  คค 06148/791 28/01/2564 
บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979) จำกัด ก่อสร้าง จาก บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979) จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
1.แค้มป์ บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด (กม.55+600) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
(ติดกับ บริษัท ปตท.สหธราทรัพย์ ปิโตรเลียม)
2.แค้มป์ บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
(ติดกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด)
  คค 06148/794  28/01/2564
บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics จาก ซอยเทศบาลบางปู 69/2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโครงการก่อสร้างบริเวณ อาคารดิเอ็กเซ็กคิวทิฟรีเจ้นท์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   คค 06148/797 28/01/2564 
บริษัท ทรานส์ - เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 3 ปลายทาง
1.โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่
2.โรงไฟฟ้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.อำเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี
   คค 06148/792 28/01/2564 
บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics จาก ทล.122 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  คค 06148/795 23/01/2564 
บริษัท ทองมาคอนเทรคเตอร์ จำกัด ก่อสร้าง จาก ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2.ถนนเพชรเกษม ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
3.ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  คค 06148/793  23/01/2564