หนังสืออนุญาต 2562ธันวาคม 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท ต้นวาก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้าง

จาก 2 ต้นทาง
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลียงเซอร์วิส ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2.ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง บริเวณทล.1318 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง บริเวณอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/10331 3/12/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา(1988) ก่อสร้าง

จาก 2 ต้นทาง
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลียงเซอร์วิส ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2.ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง บริเวณทล.1318 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง บริเวณอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/10388  4/12/2020
 บริษัท ดริลล์-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด  ก่อสร้าง

 จากบริษัท ไทยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 5 ปลายทาง
1.544 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
2.บริษัท ไทยโยธา 37 จำกัด
3.สายเกษตรพัฒนา หมู่ 3
4.บริษัท โอสถสภา จำกัด(มหาชน)
5.สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ

  นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา 
  นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/10471  9/12/2020
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก แยกบ้านนา-แก่งคอย อำเภอบ้านนา จังหวัดสระบุรี ไปยัง สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/10472  9/12/2020
 บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด  Logistics  จาก โรงหล่อประยูรวิศว์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ไปยังโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด ตอน 11 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  นาย วุฒิชัย เงินดี (สย.9535) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/10470 9/12/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรสุภาค้าวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้าง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรสุภาค้าวัสดุก่อสร้าง ไปยัง 15 ปลายทาง
1.ทล.304 สิ้นสุด ทล.304 ต.ทุ่งโพธิ์ กม.ที่ 186+500 (ด่านชั่งน้ำหนัก) หรือ กม.ที่ 21+500 นับจากแยกกบินทร์บุรี
2.ทล.304 สิ้นสุด ทล.304 ต.เขาหินซ้อน กม.ที่ 125+146
3.ทล.304 สิ้นสุด ทล.359 ต.วังท่าช้าง กม.ที่ 26+650
4.ทล.304 สิ้นสุด สี่แยกไฟแดงวัดแก้วพิจิตร ทล.3079 ต.หน้าเมือง กม.ที่ 1+000
5.ทล.304 สิ้นสุด ฉช.4022 ต.กรอกสมบูรณ์ กม.ที่ 0+000
6.ทล.304 สิ้นสุด ทล.3290 ต.หนองกี่ กม.ที่ 18+000
7.ทล.304 สิ้นสุด ทล.3481 ต.บ้านสร้าง กม.ที่ 26+042
8.ทล.304 สิ้นสุด ทล.3076 ต.บ้านสร้าง กม.ที่ 15+400
9.ทล.304 สิ้นสุด พระปรง ทล.33 ต.บ้านนา กม.ที่ 201+000
10.ทล.304 สิ้นสุด รอยต่อสะพานคลองยางนครนายก ทล.33 กม.ที่ 142+000
11.ทล.304 สิ้นสุด สี่แยกไฟแดง ศรีมโหสถ ทล.3070 กม.ที่ 31+100
12.ทล.304 สิ้นสุด หนองไผ่ปล้อง ทล.3077 ต.เนินหอม กม.ที่ 11+599
13.ทล.304 สิ้นสุด หน้าค่ายจักรพงษ์ ทล.3077 ต.ดงพระราม กม.ที่ 0+000
14.ทล.304 สิ้นสุด สี่แยกกบินทร์บุรี หน้าแคทเทเลคอม ทล.3452 ต.ดงพระราม กม.ที่ 1+100
15.ทล.304 สิ้นสุด ทางรถไฟประจันตคาม ทล.3078 ต.ประจันคาม กม.ที่ 26+500
 นาย สมชาย พันธุ์เป้า (สย.11152) วิศวกรโยธา 
 นาย ธนาวุฒ บัวสุวรรณ (สก.4228) วิศวกรเครื่องกล
   
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี.(1993)  ก่อสร้าง   จาก โรงงานผลิตแอสฟัลต์ติค บนทล.2263 ตอน อุดรธานี-บ้านเพีย กม.3+300 ไปยัง 2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงบน ทล.2096 ตอน บ้านดุง-คำตากล้า กม.45+000
2.ทล.2091 ตอน สว่างแดนดิน-โคกสี กม.13+500
 นาย นริศ คำบอล (สย.9600) วิศวกรโยธา
 นาย ชาคริต วาโยพัฒนา (สก.3107) วิศวกรเครื่องกล
   
 บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด Logistics จาก บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด จังหวัดปทุมธานี ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณ สะพานจันทรุเบกษา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
   
 บริษัท แอ๊ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด Logistics
(เพิ่มทะเบียน)
 มี 2 สายทาง
1.จากบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.จากบริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด จังหวัดชลบุรี มี 3 ปลายทาง
1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
3.โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
   


พฤศจิกายน 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท ภาคเหนือ วัสดุก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้าง

1.ทล.108 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2.ทล.114 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปยัง
1.โครงการปรับปรุงทางหลวง ทล.1099 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2.โครงการปรับปรุงทางหลวง ทล.1045 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/9320  1/11/2020
 บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้าง

1.ทล.108 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2.ทล.114 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปยัง
1.โครงการปรับปรุงทางหลวง ทล.1099 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2.โครงการปรับปรุงทางหลวง ทล.1045 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/9319  1/11/2020
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 
(เพิ่มทะเบียน)

 จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 4 ปลายทาง
1.ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.ด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3.ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
4.ด่านพรมแดนบ้านผักกาด อำเภอน้ำร้อน

 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/9416  8/11/2020
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics
(เพิ่มเติมเส้นทาง)

 จากอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปยัง ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
เพิ่มเติมไป บริษัท ภูเก็ต89 เซอร์วิส จำกัด
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา 
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/9555  12/11/2020
 บริษัท สยามยิวชุน จำกัด  Logistics  จากบริษัทไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  นาย ศรัญย์ ประสงค์สุข (สย.9978) วิศวกรโยธา
 นาย อาทิตย์ จันทร์น้อย (สก.3991) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/9705 15/11/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง ก่อสร้าง  จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง ไปยัง 15 ปลายทาง
1. ทล.22 จังหวัดบึงกาฬ และ ทล.227 จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ทล.221 จังหวัดหนองคาย และ ทล.212 จังหวัดมุกดาหาร
3.ทล.2354 จังหวัดชัยภูมิ และ ทล.205 จังหวัดลพบุรี
4. ทล.225 จังหวัดเพชรบูรณ์
5. ทล.24 จังหวัดอุบลราชธานี
6. ทล.2136 จังหวัดยโสธร และ ทล.12 จังหวัดเพชรบูรณ์
7. ทล.2 จังหวัดสระบุรี
8. ทล.202 จังหวัดยโสธร
9. ทล.2169 จังหวัดร้อยเอ็ด
10. ทล.2136 จังหวัดยโสธร
11. ทล.2065 และ ทล.2233 จังหวัดขอนแก่น
12. ทล.208 จังหวัดมหาสารคาม
13. ทล.1 กรุงเทพมหานคร
14. ทล.3 จังหวัดชลบุรี
15. ทล.352 จังหวัดปทุมธานี
 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา 
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/9714  15/11/2020
 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics   จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
2.ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/9706  15/11/2020
 บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้าง  จาก บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก บางปะอิน-บางพลี) จังหวัดอยุธยา  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/10055  25/11/2020
 บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด  ก่อสร้าง  จาก บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก บางปะอิน-บางพลี) จังหวัดอยุธยา  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/10056  25/11/2020
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

Logistics

(เพิ่มทะเบียน)

 จาก บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงทล.324 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/10086  26/11/2020
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

 Logistics 

(เพิ่มทะเบียน)

 จาก บริษัท พีระมิด คอนกรีต จำกัด ไปยัง โครงการสะพานข้ามจุดตัดรางรถไฟ สายต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม ถึง อ.พุนพิน จ.ชุมพร  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/10087  26/11/2020
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

 Logistics 

(เพิ่มทะเบียน)

 จาก 2 เส้นทาง
1.บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด
2.บริษัท ไฮกรีต โปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงทางจิระ - ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/10088  26/11/2020
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics  จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 4 ปลายทาง
1.ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
2.ด่านพรมแดนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3.ด่านพรมแดนนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
4.จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/10089  26/11/2020
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics  จากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ด่านข้ามพรมแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2.ท่าเรือห้าเชียง และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3.ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/10148  27/11/2020
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics  จากจากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1.เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3.อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/10147  27/11/2020


ตุลาคม 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด  Logistics
(เพิ่มเติมเส้นทาง)

 จาก จุดพักรถบ้านนาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/8402  30/01/2020
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด  Logistics 

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 2 ปลายทาง
1.สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
2.สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/8404  30/09/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 
(เพิ่มทะเบียน)

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

1.การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต2) เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/4803  11/06/2020
บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ก่อสร้าง  จาก บริษัท แสงชัยโชค จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปยัง 7 ปลายทาง
  1.ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  2.ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  3.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  4.ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  5.ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  6.โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
  7.ตำบลพระประโทณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  3) อำเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา 
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/8500  06/10/2020
 บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิ้วตี้ เซอร์วิส จำกัด  Logistics  จาก 2 ต้นทาง 
  1.ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
  2.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา
 ไปยัง 12 ปลายทาง
  1.อำเภอเบตง
  2.จังหวัดนราธิวาส
  3.จังหวัดปัตตานี
  4.จังหวัดภูเก็ต
  5.จังหวัดตรัง
  6.จังหวัดกระบี่
  7.ท่าเรือแหลมฉบัง
  8.ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
  9.ท่าเรือมาบตาพุด
  10.จังหวัดสุโขทัย
  11.จังหวัดพิษณุโลก
  12.อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา 
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/8526  08/10/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร  Logistics  จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร ไปยัง 5 ปลายทาง
  1.จังหวัดนครสวรรค์
  2.จังหวัดกำแพงเพชร
  3.จังหวัดพิจิตร
  4.จังหวัดสุโขทัย 
  5.จังหวัดตาก
 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา 
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/8525  08/10/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา  ก่อสร้าง  จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา ไปยัง 3 ปลายทาง
  1. บริเวณงานก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร
  2. บริเวณงานก่อสร้าง จังหวัดสุุโขทัย
  3. บริษัท วัชรขจร จำกัด
 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา 
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
   
 บริษัท วัชรขจร จำกัด  ก่อสร้าง  จาก บริษัท วัชรขจร จำกัด ไปยัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา  นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา 
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/8829  17/10/2020
 บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด  ก่อสร้าง  จาก บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง ถนนสุวินทวงศ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา    คค 06148/9228  29/10/2020
 บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด  ก่อสร้าง  จาก บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979)จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง 5 ปลายทาง
  1.บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979)จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2.อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  3.อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  4.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  5.อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา 
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/9227  29/10/2020


กันยายน 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
บริษัท โชคประยงค์ คลอง 19 ขนส่ง จำกัด  ก่อสร้าง 

 จาก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไปยัง 9 ปลายทาง ดังนี้
1) จังหวัดราชบุรี
2) จังหวัดระนอง
3) ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต
4) ด่านศุลกากรหยงสตาร์ จังหวัดตรัง
5 )ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา
6) ท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา
7) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
8) ด่านพรหมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา
9) จังหวัดยะลา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7687  09/09/2020
 บริษัท พีเคดีทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 จาก ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ไปยัง เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7759  10/09/2020
 บริษัท แอ๊ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด

  Logistics 

(เพิ่มทะเบียน)

 มี 2 สายทาง
1.จากบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.จากบริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด จังหวัดชลบุรี

มี 3 ปลายทาง
1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
3.โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7760  25/02/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics   จาก ท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง ไปยัง โครงการ MOC 2 จ.ระยอง  นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7765  10/09/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา  ก่อสร้าง 

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา

ไปยัง 3 ปลายทาง
1. บริเวณงานก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร
2. บริเวณงานก่อสร้าง จังหวัดสุุโขทัย
3. บริษัท วัชรขจร จำกัด

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7994  17/09/2020
 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics 

 จากอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปยัง ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7993  17/09/2020
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด  

 Logistics 

(เพิ่มทะเบียน)

 จากบริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 6

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7995  4/02/2020
 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด  ก่อสร้าง 

 จาก บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด

ไปยัง ถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 นาย จันทา แก่นพรหม(สย.5805) วิศวกรโยธา
 นาย วสันต์ จีนธาดา (สก.3996) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/8040  18/09/2020
 บริษัท วัชรขจร จำกัด  ก่อสร้าง  จาก บริษัท วัชรขจร จำกัด ไปยัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา  นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/8041  18/09/2020
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด

 Logistics

(เพิ่มเติมเส้นทาง)

 จาก 4 ต้นทาง
1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2.บริษัท เอบีบี(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
3.บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
4.บริษัท ไฮ-เด็น ฮีตเทค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไปยัง 5 ปลายทาง
1.ปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
2.ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
3.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
4.ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง
5.ท่าเรือน้ำลึกกระบี่ จังหวัดกระบี่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/8309  21/03/2020
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด  Logistics
(เพิ่มทะเบียน)

 จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 3188 ทางเข้าแก่งคอย ที่ กม.8+413 จังหวัดสระบุรี
2) โครงการก่อสร้าง ณ บริเวณแยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/8313 29/07/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด   Logistics 
(เพิ่มทะเบียน)

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1.สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 จังหวัดภูเก็ต
2.ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/8312  01/07/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด   Logistics 
(เพิ่มทะเบียน)

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 2 ปลายทาง
1.โครงการกังหันลม จังหวัดชัยภูมิ
2.โครงการกังหันลม จังหวัดนครราชสีมา

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/8310  01/05/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด   Logistics 
(เพิ่มทะเบียน)

 จาก บริษัท เอบีบี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 3 ปลายทาง
1.จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
2.จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
3.ชายแดนไทยลาวช่องมหาราช จังหวัดอุตรดิตถ์

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 061486/8311  17/06/2020

 สิงหาคม 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท ไทยวัฒน์ วิศวการทาง จำกัด  Logistics 

 จาก บริษัท ไทยวัฒน์ วิศวการทาง จำกัด ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ไปยัง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/6699  07/08/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไปยัง ช.การช่าง จังหวัดอยุธยา 

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/6807  13/08/2020
 บริษัท สยาม ยิวชุน จำกัด  Logistics 

 จาก บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด จังหวัดปทุมธานี 

ไปยัง ท่าเทียบเรือวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

 นาย กิตติพนธ์ ธรรมมา (สย.12417) วิศวกรโยธา
 นาย อาทิตย์ จันทร์น้อย (สก.3991) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7333  27/08/2020
 บริษัท พีเคดีทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 3 ปลายทาง
1.ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.ด่านพรมแดนคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/7377  28/08/2020


มิถุนายน 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง19 ขนส่ง  Logistics

 จากท่าเรือมาบตาพุด ไปยัง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4690  04/06/2020
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์จำกัด

 Logistics

(เพิ่มทะเบียน)

 จาก
บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 6

  คค 06148/4825  04/06/2020
 บริษัท วีเอสที โลจีสติกส์ จำกัด  ก่อสร้าง 

 บริษัท ลักกี้ แพลนนิ่ง จำกัด ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวง 344 ตอนบ้านบึง-หนองปรือ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ ผลพูน (สย.9525) วิศวกรโยธา
 นาย ชาคริต วาโยพัฒนา (สก.3107) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4836  09/06/2020
 บริษัท ทรานส์-เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 1.บริษัท เอบีบี บางปู จ.สมทรปราการ
2.ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
3.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
4.ท่าเรือไออาร์พีซี จ.ระยอง 

ไปยัง 1.ด่านข้ามแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด
2.ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด จ.ตราด
3.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา
5.โรงงานปูนซีเมนต์อินทรี จ.สระบุรี
6.นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4837  09/06/2020
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด  Logistics   บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 6  นาย ชัยพร สุรังสิมันต์กุล (สย.8954) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4838  09/06/2020
 บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด  ก่อสร้าง

 บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด ไปยัง 

1.โครงการก่อสร้าง ถนนสายระยอง 1001 จ.ระยอง
2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.ระยอง0203 จ.ระยอง

 นาย สันติ นามแก้ว(สย.11370) วิศวกรโยธา
 นาย ธนาวุฒ บัวสุวรรณ (สก.4228) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4850  10/06/2020
 บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด  

 บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไปยัง

1.โครงการทล.1088

2.โครงการทล.108

3.โครงการทล 106

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4849  10/06/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics   จากบริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง หมอชิต  นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
  คค 06148/4905  11/06/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม

ไปยัง
1) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดอุบลราชธานี
2) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดน่าน
4) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/5033

 16/06/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 จากบริษัท เอบีบี จำกัด และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 3 ปลายทางดังนี้
1) ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
2) ด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
3) ชายแดนไทยลาวช่องมหาราช จังหวัดอุตรดิตถ์

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5058  17/06/2020
 บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด  ก่อสร้าง 

 จากตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ไปยังอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5079  17/06/2020
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Logistics
(แก้ไขหนังสืออนุญาตเนื่องจากแขวงพังงาให้เปลี่ยนแปลงเส้นทาง)

 จากบริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ไปยัง 1) ท่าเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2) ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5256  02/05/2020
 บริษัท ชิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  Logistics

 จาก บริษัท ชิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ไปยัง โครงการก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู

 นาย วรวุฒิ คล้ายมาก (สย.8973) วิศวกรโยธา
 นาย พฤหัส ก้อนบาง (สก.3168) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5254  20/06/2020
 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics
(เพิ่มเส้นทาง)
 จากโรงโม่หินกิตติวดี ไปยังด่านศุลกากรบึงกาฬ และเพิ่มเส้นทางไปยังขอนแก่น  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/ 5284  23/06/2020
 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้าง 

 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด

ไปยังโครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดนครสวรรค์

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา
 นาย สถาพร ทรัพย์สิน (วก.613) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/ 5283  23/06/2020
           


มิถุนายน 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท โชคประยงค์-คลอง19 ขนส่ง  Logistics

 จากท่าเรือมาบตาพุด ไปยัง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4690  04/06/2020
 บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์จำกัด

 Logistics

(เพิ่มทะเบียน)

 จาก
บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 6

  คค 06148/4825  04/06/2020
 บริษัท วีเอสที โลจีสติกส์ จำกัด  ก่อสร้าง 

 บริษัท ลักกี้ แพลนนิ่ง จำกัด ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวง 344 ตอนบ้านบึง-หนองปรือ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ ผลพูน (สย.9525) วิศวกรโยธา
 นาย ชาคริต วาโยพัฒนา (สก.3107) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4836  09/06/2020
 บริษัท ทรานส์-เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 1.บริษัท เอบีบี บางปู จ.สมทรปราการ
2.ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
3.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
4.ท่าเรือไออาร์พีซี จ.ระยอง 

ไปยัง 1.ด่านข้ามแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด
2.ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด จ.ตราด
3.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา
5.โรงงานปูนซีเมนต์อินทรี จ.สระบุรี
6.นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4837  09/06/2020
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด  Logistics   บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 6  นาย ชัยพร สุรังสิมันต์กุล (สย.8954) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4838  09/06/2020
 บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด  ก่อสร้าง

 บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด ไปยัง 

1.โครงการก่อสร้าง ถนนสายระยอง 1001 จ.ระยอง
2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.ระยอง0203 จ.ระยอง

 นาย สันติ นามแก้ว(สย.11370) วิศวกรโยธา
 นาย ธนาวุฒ บัวสุวรรณ (สก.4228) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4850  10/06/2020
 บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด  

 บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไปยัง

1.โครงการทล.1088

2.โครงการทล.108

3.โครงการทล 106

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4849  10/06/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics   จากบริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง หมอชิต  นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
  คค 06148/4905  11/06/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม

ไปยัง
1) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดอุบลราชธานี
2) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดน่าน
4) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/5033

 16/06/2020
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 จากบริษัท เอบีบี จำกัด และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 3 ปลายทางดังนี้
1) ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
2) ด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
3) ชายแดนไทยลาวช่องมหาราช จังหวัดอุตรดิตถ์

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5058  17/06/2020
 บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด  ก่อสร้าง 

 จากตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ไปยังอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5079  17/06/2020
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Logistics
(แก้ไขหนังสืออนุญาตเนื่องจากแขวงพังงาให้เปลี่ยนแปลงเส้นทาง)

 จากบริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ไปยัง 1) ท่าเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2) ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5256  02/05/2020
 บริษัท ชิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  Logistics

 จาก บริษัท ชิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ไปยัง โครงการก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู

 นาย วรวุฒิ คล้ายมาก (สย.8973) วิศวกรโยธา
 นาย พฤหัส ก้อนบาง (สก.3168) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/5254  20/06/2020
 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics
(เพิ่มเส้นทาง)
 จากโรงโม่หินกิตติวดี ไปยังด่านศุลกากรบึงกาฬ และเพิ่มเส้นทางไปยังขอนแก่น  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/ 5284  23/06/2020
 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้าง 

 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด

ไปยังโครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดนครสวรรค์

 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม (สย.10462) วิศวกรโยธา
 นาย สถาพร ทรัพย์สิน (วก.613) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/ 5283  23/06/2020
           


เมษายน 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก  บริษัท ซี.เอ็ม.ไอ ไทยเซอร์วิสเซลล์ จำกัด จังหวัดระยอง

ไปยัง 4 ปลายทาง
1) โครงการโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) โครงการโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง
3) โครงการโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี
4) โครงการโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2891

 31/03/2563
 บริษัท แซ็ปเฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

ไปยังปลายทาง ท่าเอเชียงของ จ.เชียงใหม่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2892

 24/02/2563
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก สี่แยกบ้านนา จังหวัดนครนายก

ไปยัง 17 ปลายทาง มีดังนี้
1 จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี
3 บริษัท เอเชียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
4 ท่าเรือสุวรรณเกลียวทองนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 แยกหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
6 ด่านข้ามแดนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7 ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง
9 ท่าเรือสุราษฎร์ท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ท่าเรือน้ำลึกกันตัง จังหวัดตรัง
13 ด่านข้ามแดนปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
14 ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
15 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสิงหนคร จังหวัดสงขลา
16 ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
17 สถานีไฟฟ้าแรงสูงจะนะ จังหวัดสงขลา

 

นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2893

 22/01/2563
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา

ไปยัง 12 ปลายทาง มีดังนี้
1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา
2 โรงงานผลิตกระเบื้อง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง
3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน จังหวัดลำพูน
5 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
6 โรงงานผลิตกระเบื้อง จังหวัดลำปาง
7 สถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา จังหวัดพะเยา
8 สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9 ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
10 จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
11 สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะจังหวัดลำปาง
12 จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3044

 2/01/2563
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก แยกท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปยัง 2 ปลายทาง ดังนี้
ปลายทางที่ 1. ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
ปลายทางที่ 2 ทางแยกต่างรับสุราษฎร์ธานี

 

นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3044

 30/01/2563
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง โลจิสติกส์    Logistics

 จาก บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดง

 

คค 06148/3053

 03/04/2563
 บริษัท เอกทวีทรัพย์ จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท เอกทวีทรัพย์ จำกัด

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1088 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 108 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 106 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

คค 06148/3054

 03/04/2563
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 26 ปลายทาง มีดังนี้
1 ด่านข้ามแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด
2 ท่าเรือไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
4 ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
5 บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยิเนียริ่ง จังหวัดปราจีนบุรี
6 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
7 นิคมอุสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง
8 นิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย จังหวัดระยอง
9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
10 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
11 บริษัท ยูนิมิตรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี
12 ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี
13 ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
15 บริษัท ไดเฮ็น อิเลคทริค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
16 บริษัท เอบีบี คาแพซิเตอร์ จำกัด (บางปู)
17 นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกลล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
18 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
19 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20 โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี
21 โรงงานปูนซีเมนต์ไทย ท่าหลวง จังหวัดสระบุรี
22 โรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย จังหวัดสระบุรี
23 โรงงานปูนซีเมนต์อินทรีย์ จังหวัดสระบุรี
24 โรงงานปูนซีเมนต์ ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี
25 บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เขาหินซ้อน
26 ทางต่างระดับอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 

นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/3171

 31/12/2562
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไปยัง 7 ปลายทาง มีดังนี้
1 บริษัท วัฒนะไพศาล เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (เขาหินซ้อน) จังหวัดปราจีนบุรี
2 โรงโม่หิน น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
3 โรงไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดอุบลราชธานี
4 ด่านข้ามแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
5 ด่านข้ามแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
6 ด่านข้ามแดนนครพนม จังหวัดนครพนม
7 ด่านข้ามแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/3170

 31/12/2562
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไปยัง 10 ปลายทาง มีดังนี้
1 การไฟฟ้า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2 ด่านข้ามแดนท่าลี่ จังหวัดเลย
3 ด่านข้ามแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย
4 อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
5 โรงงานน้ำตาล จังหวัดกาฬสินธุ์
6 โรงงานน้ำตาล จังหวัดอำนาจเจริญ
7 สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดบุรีรัมย์
8 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
9 การไฟฟ้า จังหวัดร้อยเอ็ด
10 โรงงานน้ำตาลวังขนาย จังหวัดนครราชสีมา

 

นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3172

 31/12/2562
 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บจก.สินอุดมสุรินทร์

ไปยัง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

 

 คค 06148/3173

 08/04/2563
 บริษัท พี เค ดี ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง

ไปยัง 3 ปลายทาง
1.) ด่านข้ามพรมแดนแม่สาย
2.) ท่าเรือเชียงและท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
3.) ท่าเรือเชียงของ

 

นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3477

 21/04/2563
 บริษัท พี เค ดี ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง

ไปยัง 3 ปลายทาง
1.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2.) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3.) เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3476

 21/04/2563
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Logistics

 จาก บริษัท เจ.เอ็น.ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดขอนแก่น

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3480

 21/04/2563
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Logistics

 จาก บริษัท เจ.เอ็น.ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3479

 21/04/2563
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Logistics

 จาก บริษัท เจ.เอ็น.ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดตราด

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3478

 21/04/2563


มีนาคม 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท จอมพล ไฮเวย์ เฮฟวี่ จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข 1 และ 2 จังหวัดสระบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1799

 28/02/2563
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง   ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำก่อสร้าง อ.กระบือ จ.กำแพงเพชร

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวง 1065 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
2) โครงการก่อสร้างบริเวณทางหลวง 117 จังหวัดพิษณุโลก

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1800

 28/02/2563
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไปยัง 4 ปลายทาง
1) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2) ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3) ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
4) ท่าเรือ ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2095

 06/03/2563
 บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด

ไปยัง 8 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 11
2) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3196
3) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3267
4) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33
5) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 1
6) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 2
7) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3222
8) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33

 นายชัยยศ โพธิ์ศรี (สย.3913) วิศวกรโยธา
 นายณัฐฏ์ มิตรธีรโรจน์ (สก.2164) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2189

 10/03/2563
 บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด

ไปยัง 8 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 11
2) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3196
3) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3267
4) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33
5) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 1
6) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 2
7) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 3222
8) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 33

 นายชัยยศ โพธิ์ศรี (สย.3913) วิศวกรโยธา
 นายณัฐฏ์ มิตรธีรโรจน์ (สก.2164) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2192

 10/03/2563
 ห้างหุ่นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์แอสฟัลท์ (2015)  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ่นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์แอสฟัลท์ (2015)

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
2) ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
3) ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2190

 10/03/2563
 บริษัท เอเชีย เฮฟวี่ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก โรงงานผลิตของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์อุสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) โครงการสร้างถนนมิตรภาพ ตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2.บริษัท ศิลาสากลสระบุรี จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2191

31/12/2562
 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไปยัง 14 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างบริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี
2) โครงการก่อสร้างบริเวณถนนพหลโยธิน
3) โครงการก่อสร้างบริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี
4) โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลคูคต
5) โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลบางมัญ
6) โครงการซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จังหวัดสระบุรี
7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8) โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวง ๓๐๕ บ้านคลองสิบสองสายกลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
9) โครงการก่อสร้างจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10) โครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จังหวัดปทุมธานี
11) โครงการก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12) โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ จังหวัดปทุมธานี
13) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดที่ ๑
14) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุง คุณภาพด้วยธรรมชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดที่ ๒

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2217

  11/03/2563
 บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
2) ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
3) ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 คค 06148/2431

  14/03/2563
 บริษัท ภัทรไพลิ่ง จำกัด  Logistics

 จาก บริษัท ภัทรไพลิ่ง จำกัด

ไปยัง โครงการก่อสร้าง จ.พิษณุโลก

 นาย ชัยพร สุรังสิมันต์กุล (สย.8954) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2432

 14/03/2563
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

ปยัง 3 ปลายทาง
1.) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดตาก
2.) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์
3.) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2503

 18/03/2563
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์รีไซกลิ้ง  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์รีไซกลิ้ง

ไปยัง โครงการก่อสร้าง จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี

 

 คค 06148/2529

 19/03/2563
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต (2001) จำกัด Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ไปยัง 4 ปลายทาง
1) ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง
2) ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
3) ปาดังเบซาร์
4) ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/2624

 21/03/2563
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 เส้นทางที่ 1 จาก บริษัท เอเอบี บางปู ไปยัง 4 ปลายทาง

1) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2) ท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์ จังหวัดชลบุรี
3) ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
4) ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เส้นทางที่ 2 จาก บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค ไปยัง 4 ปลายทาง
1) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2) ท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์ จังหวัดชลบุรี
3) ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
4) ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/2622

 21/03/2563
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics  

เส้นทางที่ 1 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
1) สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
2) สนามบินดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3) โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

เส้นทางที่ 2 จาก สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง สนามบินดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/262

 21/03/2563
 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ก่อสร้าง

 จาก บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด

ไปยัง 4 ปลายทาง
1.) โครงการก่อสร้างสายบุรีรัมย์
2.) โครงการก่อสร้างสายศรีษะเกษ
3.) โครงการก่อสร้างสายอำเภอปราสาท
4.) โครงการก่อสร้าง พนมสารคาม-สัตหีบ

 

 คค 06148/2625

 21/03/2563


กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

7 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1
จากโรงโม่หิน กิตติวดี จ.อุบลราชธานี ไปยัง 
ด่านศุลกากรบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เส้นทางที่ 2
จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย จํากัด (SCG) จ.สระบุรี ไปยัง 
ด่านศุลกากรท่าลี่ จ.เลย
เส้นทางที่ 3 จากนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา ไปยัง 
ด่านศุลกากรบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เส้นทางที่ 4 จากท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
1) ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
2) จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี
3) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 
5) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา
เส้นทางที่ 5 จากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
1) ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
2) จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด จ.จันทบุรี 
3) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 
5) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา
เส้นทางที่ 6 จากท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง ไปยัง 5 ปลายทาง 
1) ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
2) จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด จ.จันทบุรี
3) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4) ด่านศุลกากร ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 
5) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา
เส้นทางที่ 7 จากท่าเรือ ไออาร์พีซี จ.ระยอง ไปยัง 5 ปลายทาง 
1) ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
2) จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี
3) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 
5) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/919

 31/01/2563
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิษณุดีพร้อม  ก่อสร้าง

จาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิษณุดีพร้อม อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ไปยัง 6 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดพิจิตร
2) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดลําปาง
3) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์
4) โครงการก่อสร้างบริเวณ จังหวัดตาก
5) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดพิษณุโลก
6) โครงการก่อสร้าง บริเวณจังหวัดกําแพงเพชร

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/989

04/02/2563 
 บริษัท เอแอลอี เฮฟวี่ลิพท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

  จาก ท่าเรือ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 คค 06148/990

 04/02/2563
 บริษัท บางกอก เอราวัณ จำกัด  Logistics

 จาก บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 6

 

คค 06148/988

 04/02/2563
 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  Logistics

 จาก โรงงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต ต.หนองโดน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต
2) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม(ตะวันออก) ช่วงคลองบ้านม้า - สุวินทวงศ์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1079

 05/02/2563
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) สถานีไฟฟ้า ท่าลี่ จังหวัดเลย
2) สถานีไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น
3) ท่าเรือ จังหวัดบึงกาฬ

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1299

 12/02/2563
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณเอสฟัสท์(2012)  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณ แอสฟัลท์ (๒๐๑๒) อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

ไปยัง 5 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดพิจิตร
2) โครงการ ก่อสร้างบริเวณจังหวัดลําปาง
3) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์
4) โครงการ ก่อสร้างบริเวณจังหวัดตาก
5) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดพิษณุโลก
6) โครงการ ก่อสร้างบริเวณจังหวัดกําแพงเพชร

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1529

  20/02/2563
 บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด   Logistics

 จาก ทางหลวงหมายเลข 32 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ไปยัง ท่าเรืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1589

 24/02/2563
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด   Logistics

  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
2) ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3) ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา
 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1392

 24/02/2563
 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ก่อสร้าง 

 จาก บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม

ไปยัง 4 ปลายทาง
1) ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก - เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระประแดง - บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ํา ท่าจีนฝั่งตะวันตก ถึง นาโคก จังหวัดสมุทรสาคร
4) ทางหลวงหมายเลข 3643 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 นายธีรราช ลีกีรติกุล(สย.8750) วิศวกรโยธา
 นายเสรี ถวิลไพร (สก.3088) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1601

 24/02/2563
 บริษัท แอ็ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด

 Logistics

(เพิ่มทะเบียน)

 จาก
1.บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา
2.บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา
3.บริษัท แอ็ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด จ.สมุทรปราการ
4.บริษัท แอ็ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด จ.สมุทรปราการ

ไปยัง
1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
3.โครงการก่อสร้างบริเวณถนนรามอินทรา
4.โครงการก่อสร้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/1633

 31/12/2562


มกราคม 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
บริษัท เมกาทราน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics

จาก นิคมไฮเทค จ.อยุธยา

ไปยัง 12 ปลายทาง มีดังนี้
1) นิคมไฮเทค จ.อยุธยา
2) โรงงานผลิตกระเบื้อง SCG จ.ลำปาง
3) สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.อุตรดิตถ์
4) สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.ลำพูน
5) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่
6) โรงงานผลิตกระเบื้อง จ.ลำปาง
7) สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.พะเยา
8) สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.เชียงราย
9) ท่าเรือเชียงของ จ.เชียงราย
10) ด่านข้ามแดนห้วยโก๋น จ.น่าน
11) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
12) ด่านข้ามแดนภูดู่ จ.อุตรดิตถ์

 นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/44

ยกเลิกเนื่องจากเพิ่มหาง 4 คัน

04/04/2562 
บริษัท เมกาทราน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ไปยัง 26 ปลายทาง มีดังนี้
1) ด่านข้ามแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด
2) ท่าเรือไออาร์พีซี จ.ระยอง
3) นิคมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง
4) ท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี
5) บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด หนองบอน
จ.ปราจีนบุรี
6)ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
7) นิคมฯ เหมราช จ.ระยอง
8) นิคมฯ บ้านค่าย จ.ระยอง
9) นิคมฯ อมตะซิตี้ จ.ระยอง
10) นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
11) บริษัท ยูนิมิตรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.ชลบุรี
12) ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด จ.จันทบุรี
13) ด่านข้ามแดนอรํญประเทศ จ.สระแก้ว
14) นิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี
15) บริษัท ไดเฮ็น อิเลคทริค จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
16) บริษัท เอบีบี คาแพซิเตอร์ จำกัด (บางปู) จ.สมุทรปราการ
17) นิคมฯ เวลล์โกลล์ จ.ฉเชิงเทรา
18) บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.ชลบุรี
19) นิคมฯ ไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา
20) โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ จ.สระบุรี
21) โรงงานปูนซีเมนต์ไทย ท่าหลวง จ.สระบุรี
22) โรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย จ.สระบุรี
23) โรงงานปูนซีเมนต์อินทรีย์ จ.สระบุรี
24) โรงงานปูนซีเมนต์ ทีพีไอ จ.สระบุรี
25) บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เขาหินซ้อน
26) ทางต่างระดับอ่างทอง จ.อ่างทอง

 

 นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/73

31/12/2562 
บริษัท เมกาทราน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  Logistics

 จาก ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเซิงเทรา 

ไปยัง 7 ปลายทาง
1) บริษัทวัฒนะไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เขาหินซ้อน) จ.ปราจีนบุรี
2) โรงโม่หิน น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
3) โรงไฟฟ้าแรงสูง จ.อุบลราชธานี
4) ด่านข้ามแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
5) ด่านข้ามแดนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
6) ด่านข้ามแดนนครพนม จ.นครพนม
7) ด่านข้ามแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

 

 นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/72

31/12/2562 
บริษัท เมกาทราน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics

 จาก ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไปยัง 10 ปลายทาง
1) การไฟฟ้า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2) ด่านข้ามแดนท่าลี่ จังหวัดเลย
3) ด่านข้ามแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย
4) อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
5) โรงงานน้ำตาล จังหวัดกาฬสินธุ์
6) โรงงานน้ำตาล จังหวัดอำนาจเจริญ
7) สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดบุรีรัมย์
8) เขตอสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
9) การไฟฟ้า จังหัดร้อยเอ็ด
10) โรงงานน้ำตาลวังขนาย จังหวัดนครราชสีมา

 

 นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/101

 31/12/2562
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (มหาชน) จำกัด ก่อสร้าง

จาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

ไปยัง  โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์

 

 นายสมบัติ จันทวาดจกุล (สย.8773) วิศวกรโยธา

 นายไพโรจน์ พิพัฒนสุวรรณ (สก.3829) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/100

31/12/2562 
ห้างหุ้นส่วน สมควรการโยธา ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วน จํากัด สมควรการโยธา

ไปยัง 4 ปลายทาง มีดังนี้
1) โครงการพารา AC สายพล. 4033 แยกทล. 1104 - มูลนิธิชัยพัฒนา
2) โครงการก่อสร้างกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอนควบคุม 0100 ตอนกงไกรลาศ - หนองตูม กม.7+817 - กม.9+524
3) โครงการทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอนมะขามสูง - พญาแมน กม.5+850 - กม.6+325
4) โครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สายพล. 4041 แยกทล. 1104 - บ้านวังวน

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/114

07/01/2563 
บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด Logistics

 เส้นทางที่ 1
จาก บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด จังหวัดชลบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
เส้นทางที่ 2
จาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเซิงเทรา ไปยังโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
เส้นทางที่ 3
จาก บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด จังหวัดชลบุรี ไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
เส้นทางที่ 4
จาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเซิงเทรา ไปยังโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
เส้นทางที่ 5
จาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเซิงเทรา ไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/116

 31/12/2562
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  Logistics

จาก โรงงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ไปยัง
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วง ลพบุรี - ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
2) โครงการก่อสร้างรถไฟสายสีส้ม

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/118

 31/12/2562
บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้าง

 จาก บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด

ไปยัง
1) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 4 จังหวัดระนอง
2) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 41 จังหวัดชุมพร
3) โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 402 จังหวัดภูเก็ต

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/269

13/01/2563 
บริษัท เอเชีย เฮฟวี่ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก โรงงานผลิตของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์อุตสาหกรรม ตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ ตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2) บริษัทศิลาสากลสระบุรี จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/294

31/12/2562 
บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
2) ท่าเรือมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
3) ท่าเรือไออาร์พีซี อ.เมือง จ.ระยอง

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/462

17/01/2563 
บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ไปยัง ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/461

 31/12/2562
บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง

จาก โรงงานผลิตยางแอสฟัลต์ จังหวัดปทุมธานี

ไปยัง โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 จังหวัดเชียงราย

 

คค 06148/618

22/01/2063 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ไปยัง 5 ปลายทาง มีดังนี้
1) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
5) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

คค 06148/617

22/01/2563 
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics

 จาก สี่แยกบ้านนา จังหวัดนครนายก

ไปยัง 17 ปลายทาง มีดังนี้
1 จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี
3 บริษัท เอเชียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
4 ท่าเรือสุวรรณเกลียวทองนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 แยกหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
6 ด่านข้ามแดนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7 ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง
9 ท่าเรือสุราษฎร์ท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ท่าเรือน้ำลึกกันตัง จังหวัดตรัง
13 ด่านข้ามแดนปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
14 ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
15 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสิงหนคร จังหวัดสงขลา
16 ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
17 สถานีไฟฟ้าแรงสูงจะนะ จังหวัดสงขลา

 

 นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/2893

ยกเลิกเนื่องจากเพิ่มทะเบียนหาง 4 คัน

01/04/2562 
 บริษัท เมกาทราน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics

 จาก แยกท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2) แยกต่างระดับสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/885

ยกเลิกหนังสืออนุญาต
 บริษัท ศุภกิจพัฒนา จำกัด ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจพัฒนา ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ไปยัง 3 ปลายทาง มีดังนี้
1) ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
2) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/619

22/01/2563 
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไปยัง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงทางหลวงหมายเลข 324 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 นายเทพ แซ่งุ่ย (สย.8653) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/650

 23/01/2563
 บริษัท เอแอลอี เฮฟวี่ลิพท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก ท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ไปยัง โครงการกังหันลม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร

 

คค 06148/765

28/01/2562 ยกเลิกหนังสืออนุญาต 
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จํากัด ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และบริษัท ไฮกรีต โปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด ตําบลโคกม่วง อําเภอภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ไปยัง  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงทางจิระ - ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 นายเทพ แซ่งุ่ย (สย.8653) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/763

27/01/2563 
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ไปยัง 4 ปลายทาง
1) ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
2) ด่านพรมแดนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3) ด่านพรหมแดนนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
4) จุดผ่านแดนถาวบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/764

27/01/2563 
 บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด  ก่อสร้าง

 จาก บริษัท ก.เฉลิมกิจ จำกัด ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ บนทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนบางสะพาน - ชายทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์จังหวัดระนอง บนทางหลวงหมายเลข 4 กม.592+000

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/801

 28/01/2563 
 บริษัท ก.เฉลิมกิจ จำกัด ก่อสร้าง   

จาก บริษัท ก.เฉลิมกิจ จำกัด ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ บนทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนบางสะพาน - ชายทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2) โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์จังหวัดระนอง บนทางหลวงหมายเลข 4 กม.592+000

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/802

 28/01/2563 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

ไปยัง 5 ปลายทาง
1) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
5) โครงการก่อสร้างอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์ (สย.4507) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/803

 28/01/2563
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

 จาก บริษัทยูนิมิตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ไปยัง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTGC (PO, PY, ORP site) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/843

 29/01/2563
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รัฐวิสาหกิจ

 เส้นทางที่ 1
จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
เส้นทางที่ 2
จาก ท่าเรือราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เส้นทางที่ 1 ไปยัง 3 ปลายทาง
1) สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร
2) สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ
3) สถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด
เส้นทางที่ 2 ไปยัง 1 ปลายทาง
1) สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นาย สกิตติพนธ์ ธรรมมา (สย.12417) วิศวกรโยธา
 นาย ชูชาติ อินทร์ยา (สก.3358) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/842

 29/01/2563
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ  ก่อสร้าง

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดตาก
2) โครงการก่อสร้างบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์
3) โครงการบริเวณอำเภอปราจีนบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/846

 29/01/2563
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก บริษัท พีระมิด คอนกรีต จำกัด จังหวัดราชบุรี

ไปยัง โครงการสะพานข้ามจุดตัดรางรถไฟ สายต่อทางขององค์กรบริหารส่วนตำบลละแม ถึงอำเภอพุนพิน จังหวัดชุมพร

 นายเทพ แซ่งุ่ย (สย.8653) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/847

 29/01/2563
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

 จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

ไปยัง ด่านศุลกากรบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/886

 ยกเลิกหนังสืออนุญาต
 บริษัท เมกาทราน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด    Logistics

  จาก แยกท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2) แยกต่างระดับสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 นายทศพล กวินกาจกุล (สย.11049) วิศวกรโยธา

 นายเดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/885

 ยกเลิกหนังสืออนุญาต
 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  Logistics

 จาก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 345

ไปยัง 3 ปลายทาง
1) ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2) จังหวัดนครสวรรค์
3) อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/877

 30/01/2563ธันวาคม 2561
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics

จาก ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ไปยัง 3 ปลายทาง ไปยัง มีดังนี้
1) ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่2 จังหวัดเชียงราย
2) ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น จังหวัดน่าน

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/12948

30/11/2562 
บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics

จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยัง 2 ปลายทาง
1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
2) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล

คค 06148/13033

30/11/2562 พฤษภาคม 2562
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics 

 จากบริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต ท่าเรื่อแหลมฉบัง

 ไปยัง 2 ปลายทาง ดังนี้
 1. โครงการกังหันลม จังหวัดชัยภูมิ
 2. โดรงการกังหันลม จังหวัดนครราชสีมา

 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา

 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 คค 06148/3747  01/05/2020
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร   Logistics 

 จาก หจก.สระบุรีวิชชากร

 ไปยัง 5 ปลายทาง ดังนี้
 1.ปทุมธานี
 2.เพชรบูณ์
 3.สระบุรี
 4.นครนายก
 5.อยุธยา

 นาย ชัยวัฒน์ โรจนนัครวงศ์(สย.1586) วิศวกรโยธา
 นาย ศักดิ์ชัย พัวโสพิศ (สก.2361) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/3748  01/05/2020
 บริษัท เจ.เอ็น.ซี. แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Logistics 

 จาก  บริษัท เจ.เอ็น.ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ไปยัง 2 ปลายทาง
 1) ท่าเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 2) ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/3753  01/05/2020
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รัฐวิสาหกิจ

 จาก
 ต้นทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู และ
 ต้นทางที่ 2 บริษัท Thai Trafo จ.ระยอง

 ไปยัง
 ปลายทางที่ 1. 8 สถานีไฟฟ้าฯ
 ปลายทางที่ 2. 7 สถานีไฟฟ้าฯ

 นาย สกิตติพนธ์ ธรรมมา (สย.12417) วิศวกรโยธา
 นาย ชูชาติ อินทร์ยา (สก.3358) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/3919  07/05/2020
 ริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ก่อสร้าง

 จาก บริษัทบริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 ไปยัง เขตบางนา เลี๊ยวเข้าสู่ไซด์งาน

 นาย วรวุฒิ คล้ายมาก (สย.8973) วิศวกรโยธา
 นาย พฤหัส ก้อนบาง (สก.3168) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4509  28/05/2020
 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด  Logistics   

 เส้นทางที่ 1
 จาก นิคมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ไปยัง 2 ปลายทาง ดังนี้
 ปลายทางที่ 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 ปลายทางที่ 2 จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 เส้นทางที่ 2
 จาก บริษัท กวีรับเบอร์ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง ดังนี้
 ปลายทางที่ 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 ปลายทางที่ 2 จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปลายทางที่ 3 หจก. นครสวรรค์สุนันท์เครน(2004) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4530  09/05/2020
 บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด

  Logistics 

(เพิ่มทะเบียนและเพิ่มรูปแบบรถ)

 1.จาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2.จาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3.จาก บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบจังหวัดสมุทรปราการ
 4.จาก บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบจังหวัดสมุทรปราการ

 1. ไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสีชมพู
 2. ไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 3. ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณถนนรามอินทรา
 4. ไปยัง โครงการก่อสร้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4508  11/05/2020
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด

  Logistics 

(เพิ่มหมายเลขทางหลวง 9)

 จากท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

 ไปยัง 2 ปลายทาง
 1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
 2) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
คค 06148/4496  30/11/2019
 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ก่อสร้าง

 โรงงานผลิตสมส่วนสำเร็จรูป 

 ไปยัง งานอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน

 นาย วรวุฒิ คล้ายมาก (สย.8973) วิศวกรโยธา
 นาย พฤหัส ก้อนบาง (สก.3168) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4509 28/05/2020
 บริษัท พัฒนาจักกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด   Logistics 

 เส้นทางที่ 1 จากนิคมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 

 เส้นทางที่ 2 จากบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

ไปยัง
 ปลายทางที่ 1 จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 ปลายทางที่ 2 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 ปลายทางที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์สุนันท์เครน (2004) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4510  28/05/2020
 บริษัท พัฒนาจักกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด   Logistics   ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 คค 06148/4530  29/05/2020