สถานะการขออนุญาตเดินรถพิเศษฯ และหนังสืออนุญาตฯ

 

รายงานประจำวันที่ 20  สิงหาคม 2564
 บริษัท  วันทีลงรับ  สายทาง  คำชี้แจง  สถานะ
 1บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด  20 พ.ค 64  ต้นทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง
ปลายทางที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงหล่มสัก ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าหล่มเก่า ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปลายทางที่ 3 จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปลายทางที่ 4 เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปลายทางที่ 5 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระยะทาง
ปลายทางที่ 6 ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ปลายทางที่ 7 ท่าเรือเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปลายทางที่ 8 ด่านศุลกากรเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปลายทางที่ 9 ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปลายทางที่ 10 ท่าเรือเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 2บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  30 มิ.ย 64  

ต้นทางที่1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ปลายทางที่1 ลานสินค้าหุบบอน  ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ต้นทางที่2 ลานสินค้าหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ปลายทางที่2 โรงไฟฟ้าศรีราชา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ต้นทางที่1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ปลายทางที่2 โรงไฟฟ้าศรีราชา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและต้นทางที่3 ท่าเรือสัตหีบ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง ปลายทางที่2 โรงไฟฟ้าศรีราชา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 3บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  30 มิ.ย 64  จากต้นทางที่1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ไปยัง ปลายทางที่1 ลานเก็บสินค้าหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปลายทางที่2 โรงไฟฟ้าปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต้นทางที่2 ลานเก็บสินค้าหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงไฟฟ้าปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต้นทางที่3 ท่าเรือสัตหีบ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง  โรงไฟฟ้าปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 4 บริษัท ทรานส์เอเซีย-ทรานสปอร์ต จำกัด  1 มิ.ย 64  ต้นทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 1 โรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ปลายทางที่ 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปลายทางที่ 3 ด่านชายแดนแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปลายทางที่ 4 ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ปลายทางที่ 5 จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 5บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด
 2 มิ.ย 64  

ต้นทางที่ 1 โครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้าแม่งัด-แม่กวง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
ปลายทาง โรงหล่อบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ต้นทางที่ 2 ศูนย์เครื่องจักร 345 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ปลายทาง สถานีรถไฟ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ต้นทางที่ 3 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ปลายทาง สถานีรถไฟ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ต้นทางที่ 4 โรงหล่อบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ปลายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 

 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
6บริษัท ทรานส์เอเซีย-ทรานสปอร์ต จำกัด 4 มิ.ย 64

ต้นทางที่ 1 บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 1 ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 4 นิคมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 5 โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ตำบลทับกวาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ต้นทางที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 4 นิคมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 5 โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ตำบลทับกวาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ต้นทางที่ 3 ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 4 นิคมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 5 โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ตำบลทับกวาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ต้นทางที่ 4 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 1 ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 4 นิคมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 5 โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ตำบลทับกวาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ต้นทางที่ 5 ท่าเรือ ไออาร์พีซี ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 1 ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 4 นิคมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 5 โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ตำบลทับกวาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 7บริษัท ไทยวัฒน์ วิศวการทาง จำกัด  8 มิ.ย 64  ต้นทาง บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ปลายทาง โครงการก่อสร้างบริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 8บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด  14 มิ.ย 64  บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปยัง
1. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
2. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3. ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
4. โครงการก่อสร้างบริเวณ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
5. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
6. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
7. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
8. โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
9บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด 16 มิ.ย 64

ต้นทางที่ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปลายทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นทางที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(3 ทางเลือก)

ต้นทางที่ 3 ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปลายทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นทางที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ปลายทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นทางที่ 5 บริษัท โชคประยงค์ – คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลายทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2 ทางเลือก)

ต้นทางที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 1 บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด ตำบลสามชุก อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(2 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 2 ด่านศุลกากรแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปลายทางที่ 3 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปลายทางที่ 4 ท่าเรือเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปลายทางที่ 5 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(2 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 6 สยามเทคนิคคอนกรีตสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
(2 ทางเลือก)

ต้นทางที่ 7 บริษัท ปากแซงการโยธา จำกัด ตำบล พลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ปลายทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นทางที่ 8 บริษัท โชคประยงค์-คลอง19 ขนส่ง จำกัด แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ปลายทางที่ 1 บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
(3 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 2 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
 10บริษัท มามมุท (ประเทศไทย) จำกัด  23 มิ.ย 64  เส้นทางจาก บริษัท ซาร์คอน (ทีเอช) จำกัด ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ไปยัง โรงกลั่นน้ำมัน ไทยออยล์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภออศรีราชา จังหวัดชลบุรี รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ   
11การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  30 มิ.ย 64   1. ต้นทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
2. ต้นทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านบึง 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
4. ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
5. ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
6. ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
7. ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 5 สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
8. ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 6 สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
9. ต้นทางที่ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลายทาง สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
10. ต้นทางที่ 4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปลายทาง สถานีไฟฟ้าแรงสูงหล่มสัก ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
11. ต้นทางที่ 5 สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปลายทาง สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
12. ต้นทางที่ 6 สถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลายทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
13. ต้นทางที่ 7 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฏร์ธานี2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลายทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
14. ต้นทางที่ 8 สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ปลายทางที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
15. ต้นทางที่ 9 สถานีไฟฟ้าแรงสูงพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปลายทางที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 1 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
16. ต้นทางที่ 10 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลายทาง สถานีไฟฟ้าแรงสูงลพบุรี 2 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
17. ต้นทางที่ 11 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ปลายทาง สถานีไฟฟ้าแรงสูงคง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
18. ต้นทางที่ 12 สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปลายทาง สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
19. ต้นทางที่ 13 สถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรี 2 ตำบล ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปลายทาง สถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
20. ต้นทางที่ 14 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปลายทางที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ   
12บริษัท เจ.อาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด   1 ก.ค 64  เปลี่ยนแปลงหมายเลขตัวรถเป็นหมายเลขทะเบียนรถหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/9817
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
13บริษัท เจ.อาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด 1 ก.ค 64 เปลี่ยนแปลงหมายเลขตัวรถเป็นหมายเลขทะเบียนรถหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/10600
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 14บริษัท เจ.อาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด  1 ก.ค 64  เปลี่ยนแปลงหมายเลขตัวรถเป็นหมายเลขทะเบียนรถหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/10597
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ   
 15บริษัท เจ.อาร์.ทับทิมสยาม ทรานสปอร์ต จำกัด  1 ก.ค 64  เปลี่ยนแปลงหมายเลขตัวรถเป็นหมายเลขทะเบียนรถหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/10958
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ  
 16บริษัท ศรีเฉลิมพันธ์ ทรานสปอร์ต จำกัด  1 ก.ค 64  เพิ่มทะเบียนหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/1942
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ   
17บริษัท เอทีเอ็น อินเตอร์ลิงค์ จำกัด 1 ก.ค 64 เพิ่มทะเบียนหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/4551
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
รอดำเนินการออกใบอนุญาตฯ
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด 10 มิ.ย 64 ขอขยายระยะเวลาหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/5900
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เข้าประชุม
บริษัท ทรานส์-เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด 10 มิ.ย 64 ขอขยายระยะเวลาหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/6215
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เข้าประชุม
 บริษัท นนทยศ จำกัด 16 มิ.ย 64  ขอขยายระยะเวลาหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/5901
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เข้าประชุม
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  2 มิ.ย 64  ขอขยายระยะเวลาหนังสืออนุญาต
ที่ คค06148/5622
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รอพิจารณา   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง   15 มิ.ย 64  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปยังปลายทาง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รอพิจารณา   
บริษัท ศรีเฉลิมพันธ์ ทรานสปอร์ต จำกัด  28 มิ.ย 64   ต้นทาง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทาง โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
รอพิจารณา   
 บริษัท ลัทธพล การโยธา จำกัด 28 มิ.ย 64   

ต้นทางที่ 1 บริษัท ลัทธพล การโยธา จำกัด ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณสี่แยกบ่อเงิน ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปลายทางที่ 5 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ปลายทางที่ 6 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ปลายทางที่ 7 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ปลายทางที่ 8 จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปลายทางที่ 9 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 10 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปลายทางที่ 11 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้นทางที่ 2 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
ปลายทาง โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ต้นทางที่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทาง บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี
ต้นทางที่ 4 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย) ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปลายทาง โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ต้นทางที่ 5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปลายทาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

รอพิจารณา    
 บริษัท ซุปเปอร์เครนทรานสปอร์ต (2004) จำกัด  28 มิ.ย 64  ต้นทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง
ด่านพรมแดนแม่สอด 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ท่าเรือเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ท่าเรือเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
รอพิจารณา 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 28 มิ.ย 64 จากบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ไปยังปลายทางที่ 1 ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ,
ปลายทางที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร,
ปลายทางที่ 3 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี,
ปลายทางที่ 4 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี,
ปลายทางที่ 5 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด,
ปลายทางที่ 6 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ปลายทางที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ปลายทางที่ 8 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รอพิจารณา
บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 29 มิ.ย 64 จาก แยก กม.18 สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปยัง ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รอพิจารณา
บริษัท ศรีบรรเทา ทรานสปอร์ต จำกัด 5 ก.ค 64 ต้นทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 ท่าเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปลายทางที่ 2 ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
รอพิจารณา

 

 บริษัท  วันทีลงรับ  สายทาง  คำชี้แจง  สถานะ
 บริษัท ศรีบรรเทา ทรานสปอร์ต จำกัด  5 ก.ค 64  เส้นทางที่ 1 จากนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง
ปลายทางที่ 1 อรัญประเทศ จำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เส้นทางที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ไปยัง
ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 2 อรัญประเทศ จำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 4 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เส้นทางที่ 3 ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง
ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 4 อรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เส้นทางที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปยัง
ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 4 อรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 รอพิจารณา
34บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 5 ก.ค 64 ต้นทาง บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ปลายทาง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รอพิจารณา
35บริษัท โอ แอนด์ บี เครน ทรานสปอร์ต จำกัด 7 ก.ค 64 เส้นทางจาก บริษัท โอ แอนด์ บี เครน ทรานสปอร์ต จำกัด ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปลายทางที่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปลายทางที่ 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 4 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปลายทางที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ปลายทางที่ 6 ตำบลสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รอพิจารณา
36บริษัท รังสิต เครน จำกัด 7 ก.ค 64 เส้นทางจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจีเค เครน แอนด์ เซอร์วิส ถนนสะอาดพัฒนา ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปลายทางที่ 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปลายทางที่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปลายทางที่ 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ปลายทางที่ 4 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปลายทางที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ปลายทางที่ 6 ตำบลสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รอพิจารณา
37บริษัท รถเจาะไทย จำกัด 7 ก.ค 64 ต้นทาง บริษัท รถเจาะไทย จำกัด ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 1 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 3 บริษัท รถเจาะไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 4 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด สาขาลำปาง เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ปลายทางที่ 5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ปลายทางที่ 6 บริษัท ศิลาสากล สระบุรี จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 7 บริษัท ศิลานิยมทองมา จำกัด ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ปลายทางที่ 8 บริษัท ซันนี่ เฟอติไลเซอร์ จำกัด ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ปลายทางที่ 9 โรงโม่หิน บริษัท ทองขาว จํากัด ตำบลศาลาลาย อำเภอเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปลายทางที่ 10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย) ตำบลบ้านป่า
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 11 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 12 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลายทางที่ 13 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 14 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 15 ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 16 การท่าเรือสัตหีบ กองทัพเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รอพิจารณา
38ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง 7 ก.ค 64 เส้นทางจาก บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้าง บริเวณจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รอพิจารณา
39บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด 9 ก.ค 64 เส้นทางจาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 4 บริษัท ซาเรนส์ ไทยแลนด์ จำกัด ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปลายทางที่ 5 ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ปลายทางที่ 6 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ปลายทางที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ปลายทางที่ 8 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก แขวงบางจาก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปลายทางที่ 9 บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รอพิจารณา
40บริษัท ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 9 ก.ค 64 เส้นทางจาก ศูนย์บริหารเครื่องจักร (CEC) บมจ.ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รอพิจารณา