กรมทางหลวง เปิดตัว Software ใหม่ “ Thailand Overweight Truck Permit ” ให้ผู้ประกอบการ ยื่นขออนุญาตเดินรถผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

  ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง หรือ Special Type Vehicles Permit Service Center ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการในการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ได้เปิดตัว software Thailand Overweight Truck Permit โดยบริการใหม่ที่ทางศูนย์บริการฯ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนในรูปแบบวิถีใหม่ หรือ การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ด้วยการขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ และถือเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการเดินรถมากยิ่งขึ้น

 

  โดยระบบ Software นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลที่สำคัญ เอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียดรายการรถ  ผ่านทางระบบออนไลน์แทนการยื่นด้วยตนเอง (Walk-in) เพื่อความรวดเร็วในการยื่นขออนุญาตเดินรถในลำดับต่อไป  ซึ่งนอกจาก Thailand Over Weight Truck Permit จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังช่วยให้ผู้ตรวจสามารถตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นได้เร็วขึ้นและลดความผิดพลาดในการทำงานซ้ำซ้อนของข้อมูล เช่น เส้นทาง เป็นต้น

 

 

  ในขณะนี้มีสถานะของผู้ประกอบการในการเข้าใช้งานระบบ 3 สถานะดังนี้   

 1. เข้าลงทะเบียนรับ Username และ Password แล้ว 

 2. เข้าลงทะเบียนรับ Username และ Password และลงรายละเอียดของรถและหัวลากแล้ว

 3. ยังไม่ลงทะเบียนในระบบ

 

คลิกที่ไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ "ลงทะเบียนแล้ว

https://www.osshighwayweigh.com/attachments/view/?attach_id=244684

 

  ทั้งนี้ทางศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวงจะทำการพัฒนาระบบต่อไปเพื่อให้เกิดความสะดวกและประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการและเพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวงต่อไป

 

คู่มือการลงทะเบียน Software

 https://www.youtube.com/watch?v=S7Rgrf8GjOk&feature=youtu.be