สถานะการขออนุญาต


เรื่องที่ออกหนังสืออนุญาตแล้ว

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง เลขที่หนังสืออนุญาต วันหมดอายุ
     

 

   
เรื่องที่รอออกหนังสืออนุญาต

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จากท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 2. ด่านศุลกากรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา

 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จากโครงการหัวเจาะ รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปยัง บริษัท ช.การช่าง ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา

 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

เรื่องที่กำลังดำเนินการ

บริษัท

ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง สถานะ
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 2 ปลายทาง
 1. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (2ทางเลือก)
 2. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (2ทางเลือก)
 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
 -รอเข้าพิจารณาพิกัดน้ำหนัก
 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก 2 ต้นทาง
 1. ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 2. โครงการกังหันลมวะตะแบก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปยัง โครงการกังหันลมเขาค้อ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 นาย อาณัติ จันทร์เต็มดวง(สย.9788) วิศวกรโยธา

 นาย พัฒนพงษ์ ทาวี (สก.3149) วิศวกรเครื่องกล

 -รอเข้าพิจารณาพิกัดน้ำหนัก
 บริษัท เมโทร-แคต (ขนส่ง) จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปยัง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 นาย พงศ์กฤษฎ์ คำราชา (สย.9175) วิศวกรโยธา

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล

 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Logistics  จาก บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปยัง ท่าเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 นาย พงศ์กฤษฎ์ คำราชา (สย.9175) วิศวกรโยธา

 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล

 -รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
 -รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมการงานสะพาน
 -รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
 -รอส่งผลพิจารณาอนุกรรมการน้ำหนัก
 บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง บริเวณด่านชายแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 นาย พิทักษ์ เทพรักษ์ (สย.10022) วิศวกรโยธา

 นาย พงศ์พันธุ์ สมพงศ์ (สก.4521) วิศวกรเครื่องกล

 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานสะพาน
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง 13 แขวง คือ
 ลำปางที่ 1, พะเยา, เชียงรายที่ 1, สุโขทัย, พิษณุโกลที่ 1, พิษณุโลกที่ 2, พิจิตร, นครสวรรค์ที่ 2, สุพรรณบุรีที่ 1, สุพรรณบุรีที่ 2,อ่างทอง, นครปฐม, ราชบุรี
 บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 นาย พิทักษ์ เทพรักษ์ (สย.10022) วิศวกรโยธา

 นาย พงศ์พันธุ์ สมพงศ์ (สก.4521) วิศวกรเครื่องกล

 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานสะพาน
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
 บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อสร้าง   จาก บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยัง ด่านพรมแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 นาย พิทักษ์ เทพรักษ์ (สย.10022) วิศวกรโยธา

 นาย พงศ์พันธุ์ สมพงศ์ (สก.4521) วิศวกรเครื่องกล

 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานสะพาน
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง

*** Last Updated 25/08/2563 ***