สถานะการขออนุญาตจำนวนเรื่องที่ออกหนังสืออนุญาตแล้ว
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด Logistics  มี 2 เส้นทาง
  1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  2.บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 ไปยัง
  1.ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
  2.นิคมอุตสาหกรรม RIL จังหวัดระยอง
  3.ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง 4.ท่าเรือ IRPC จังหวัดระยอง
  5.ด่านพรมแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี 6.ด่านพรมแดนคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics  จาก 3 ต้นทาง
  1.บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดสระบุรี
  2.บริษํท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนนต์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระบุรี
  3.บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด
 ไปยัง 3 ปลายทาง
  1.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.201 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  2.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.2068 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
  3.โครงการบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทล.304 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง 4 ปลายทาง
  1.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมาที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
  2.สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมาที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
  3.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  4.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979) จำกัด ก่อสร้าง  จาก บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979) จำกัด ไปยัง 2 ปลายทาง
  1.แค้มป์ บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด (กม.55+600) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (ติดกับ บริษัท ปตท.สหธราทรัพย์ ปิโตรเลียม)
  2.แค้มป์ บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ติดกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด)
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics  จาก ซอยเทศบาลบางปู 69/2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโครงการก่อสร้างบริเวณ อาคารดิเอ็กเซ็ฏคิวทิฟรีเจ้นท์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท ทรานส์ - เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง 3 ปลายทาง
  1.โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่
  2.โรงไฟฟ้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3.อำเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก ทล.122 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง 2 ปลายทาง
  1.โครงการก่อสร้างบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  2.โครงการก่อสร้างถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท ทองมาคอนเทรคเตอร์ จำกัด ก่อสร้าง  จาก ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
  1.ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  2.ถนนเพชรเกษม ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  3.ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา
 นาย ณัฐพล ปานเมือง (สก.4490) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เครนพลัส เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อสร้าง  จาก เขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยัง เขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลลำปาง  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด ก่อสร้าง  จาก ทางหลวงหมายเลข 340 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
  1) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  3) อำเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง 6 ปลายทาง
  1.ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  2.ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
  3.ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม
  4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  5.ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  6.ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท อุ่นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  มี 3 ต้นทาง
  1.โครงการก่อสร้าง ทล.219 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  2.บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด ถนนสายเอเชีย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 ไปยัง โครงการก่อสร้าง ทล.2247 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด ก่อสร้าง  จาก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปยัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด Logistics  จาก 4 เส้นทาง
  1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  2.บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  4.นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 ไปยัง 6 ปลายทาง
  1.ด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก
  2.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  3.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
  4.ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
  5.ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  6.ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  จำนวน 7 เส้นทาง
  1 จากเขาหินซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี
  2 จากด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  3 จากด่านข้ามแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
  4 จากด่านข้ามแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
  5 จากด่านข้ามแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  6 จากด่านข้ามแดนนครพนม จังหวัดนครพนม
  7 จากด่านข้ามแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 ไปยัง 14 ปลายทาง
  1.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  2.ด่านข้ามแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
  3.โรงโม่หินน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
  4.ด่านข้ามแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
  5.สถานีไฟฟ้าแรงสูง3 จังหวัดอุบลราชธานี
  6.โรงน้ำตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
  7.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  8.สถานีไฟฟ้าแรงสูง อ.คง จังหวัดนครราชสีมา
  9.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดร้อยเอ็ด
  10.ด่านข้ามแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  11.สถานีไฟฟ้าแรงสูง3อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  12.ด่านข้ามแดนนครพนม จังหวัดนครพนม
  13.ด่านข้ามแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  14.สถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด4 จังหวัดร้อยเอ็ด
 นาย ทศพล กวินกาจกิจ (สย.11049) วิศวกรโยธา
 นาย เดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  จาก 7 ต้นทาง
  1จากถนนวงแหวนบางประอิน จังหวัดอยุธยา
  2 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงรังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี
  3 จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  4 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดพะเยา
  5 จากด่านข้ามแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
  6 จากด่านข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก
  7 จากด่านข้ามแดนภู่ดู จังหวัดอุตรดิตถ์ตาก
 ไปยัง 17 ปลายทาง
  1.บ.เอสซีจี จังหวัดลำปาง
  2.ถนนวงแหวนบางประอิน จังหวัดอยุธยา
  3.แยกจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
  4.สถานีไฟฟ้าแรงสูง2 จังหวัดชัยภูมิ
  5.โรงน้ำตาลมิตรผลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  6.ด่านข้ามแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
  7.ด่านข้ามแดนแม่สอด จังหวัดตาก
  8.โรงงานผลิตกระเบื้อง จังหวัดลำปาง
  9.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดอุตรดิตถ์
  10.สถานีไฟฟ้าแรงสูงรังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี
  11.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดลำพูน
  12.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  13.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดเชียงราย
  14.โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่
  15.ด่านท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  16.ท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  17 .สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดพะเยา
 นาย ทศพล กวินกาจกิจ (สย.11049) วิศวกรโยธา
 นาย เดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา  นาย ทศพล กวินกาจกิจ (สย.11049) วิศวกรโยธา
 นาย เดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) Logistics  จาก โรงหล่อยูนิค อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปยัง 3 ปลายทาง
  1.โครงการก่อสร้างรถไฟทางสายคู่สายเหนือช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ
  2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
  3.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ - รังสิต
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  จาก 7 เส้นทาง
  1.ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  2.บริษัท เอบีบี คาแพซิเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
  3.ท่าเรือไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
  4.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  5.ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
  6.บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี
  7.โรงปูนทีพีไอ จังหวัดสระบุรี
 ไปยัง 26 ปลายทาง
  1.โรงงานปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวง จังหวัดสระบุรี
  2.โรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย จังหวัดสระบุรี
  3.โรงงานปูนซีเมนต์อินทรี จังหวัดสระบุรี
  4.โรงปูนทีพีไอ จังหวัดสระบุรี
  5.โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี
  6.นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา
  7.บริษัท เบสเทค เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
  8.สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  9.นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกลว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  10.บ.เอบีบี คาแพซิเตอร์ จำกัด บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
  11.บริษัท ไดเฮ็น อิเลคทริค จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
  12.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
  13.บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เขาหินซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี
  14.ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี
  15.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  16.ท่าเรือไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
  17.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
  18.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
  19.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย จังหวัดระยอง
  20.นิคมอุตสาหกรรมพัฒนา จังหวัดระยอง
  21.นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง
  22.ด่านข้ามแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  23.ด่านข้ามแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี
  24.ด่านข้ามแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด
  25.ทางต่างระดับอ่างทอง
  26.บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หนองบอน จังหวัดระยอง
 นาย ทศพล กวินกาจกิจ (สย.11049) วิศวกรโยธา
 นาย เดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยัง ด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด ก่อสร้าง  จาก อ.วังสะพุง จ.เลยจาก อ.วังสะพุง จ.เลย ไปยัง 8 ปลายทาง
  1.อ.ด่านซ้าย จ.เลย
  2.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  3.อ.ภูกระดึง จ.เลย
  4.อ.เชียงคาน จ.เลย
  5.อ.เมือง จ.บึงกาฬ
  6.อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  7.อ.เมือง จ.หนองคาย
  8.อ.เมือง จ.นครพนม
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท เจริญกิจ ซี.เค. จำกัด ก่อสร้าง  จาก บริษัท เจริญกิจ ซี.เค. จำกัด ไปยัง 6 ปลายทาง
  1.ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  2.ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  3.ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  4.ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  5.หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  6.ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม(สย.10462) วิศวกรโยธา
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง  จาก บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ไปยัง 5 ปลายทาง
  1.ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2.ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3.อำเภอแปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  4.อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  5.อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics(เพิ่มทะเบียน)  จากบริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปยัง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 6  นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด Logistics  จาก บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง 2 โครงการ
  1.โครงการ ทล.3901 และ 3902 สายขนานวงแหวนด้านตะวันตก (ซ้ายทางและขวาทาง) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
  2.โครงการ ทล.2089 กม.69+089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
 นาย ชัยพร สุรังสิมันต์กุล(สย.8954) วิศวกรโยธา
 นาย พีระพล พันธุ์ยิ้ม (สก.1145) วิศวกรเครื่องกล
จำนวนเรื่องที่รอออกหนังสืออนุญาต
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง
 บริษัท แอ๊ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด Logistics(เพิ่มทะเบียน)  มี 2 สายทาง
  1.จากบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2.จากบริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด จังหวัดชลบุรี
 มี 3 ปลายทาง
  1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
  2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
  3.โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด ก่อสร้าง  จาก อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปยัง 3 ปลายทาง
  1.อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  2.อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  3.อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
บริษัท ประเภทงาน เส้นทาง วิศวกรผู้รับรอง
  บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด Logistics  จากเส้นทางที่ 1 ต้นทาง 4 ต้นทาง
  1.) บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  2.) บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด อำเภอแก่คอย จังหวัดสระบุรี
  3.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  4.) บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 ไปยัง 2 ปลายทาง
  1.) โครงการบริเวณถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร
  2.) โครงการบริเวณเขตดอนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 เส้นทางที่ 2
  บริษัท เจนเนอรัล เอนจินียริ่ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไปยัง โครงการบริเวณสถานีรถไฟลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Logistics  มี 2 ต้นทาง
  1.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดนครนายก
  2.โรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี่
 ไปยัง 14 ปลายทาง
  1.บริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
  2.ด่านข้ามแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  3.ด่านข้ามแดนปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
  4.ท่าเรือน้ำลึกกันตัง จังหวัดตรัง
  5.ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง
  6.บริษัท เอเอ็มซี จังหวัดปทุมธานี
  7.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  8.โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
  9.โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  10.ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  11.โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่
  12.สถานีไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  13.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
  14.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นาย ทศพล กวินกาจกิจ (สย.11049) วิศวกรโยธา
 นาย เดช จันทร์สว่าง (สก.3556) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อสร้าง  จาก บ.ยูนิคฯ ศูนย์เครื่องจักร 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไปยัง 3 ปลายทาง
  1.โครงการก่อสร้างบริเวณ ต.โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
  2.โครงการก่อสร้างบริเวณ ต.หนองปลิง อ.ตะเคียนเลื่อน จ.นครสวรรค์
  3.โรงหล่อยูนิค ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด Logistics  จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
  1.ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  2. สถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  3. จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  4.ด่านพรมแดนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  5.ด่านพรมแดนนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 นาย นรเศรษฐ ขอมเดช (สย.11853) วิศวกรโยธา
 นาย ประวิทย์ พูนแก้ว (สก.2929) วิศวกรเครื่องกล
  บริษัท โชคประยงค์-คลอง 19 ขนส่ง จำกัด ก่อสร้าง จาก ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง 5 ปลายทาง
  1.ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
  2.จังหวัดอำนาจเจริญ
  3.จังหวัดมุกดาหาร
  4.จังหวัดร้อยเอ็ด
  5.ด่านข้ามแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาวรรณพาณิชย์ ก่อสร้าง(เพิ่มรูปแบบรถ)  จาก อ.วังสะพุง จ.เลย ไปยัง 8 ปลายทาง
  1.อ.ด่านซ้าย จ.เลย
  2.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  3.อ.ภูกระดึง จ.เลย
  4.อ.เชียงคาน จ.เลย
  5.อ.เมือง จ.บึงกาฬ
  6.อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  7.อ.เมือง จ.หนองคาย
  8.อ.เมือง จ.นครพนม
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล
 บริษัท มนตรีวัฒนา จากัด ก่อสร้าง(เพิ่มรูปแบบรถ)  จาก อ.วังสะพุง จ.เลย ไปยัง 8 ปลายทาง
  1.อ.ด่านซ้าย จ.เลย
  2.อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  3.อ.ภูกระดึง จ.เลย
  4.อ.เชียงคาน จ.เลย
  5.อ.เมือง จ.บึงกาฬ
  6.อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  7.อ.เมือง จ.หนองคาย
  8.อ.เมือง จ.นครพนม
 นาย สุริโย พูลสวัสดิ์ (สย.12119) วิศวกรโยธา
 นาย ชัยวิทย์ เสมอภาค (สก.3349) วิศวกรเครื่องกล